Tér × thér

Slovo tér, tedy dříve používané pojmenování pro dehet, je přejato z němčiny (Teer).

Aktuálně přijímaná bezpříznaková varianta je tér.

Příklad:

Zavětřil, protože ve vzduchu ucítil nepříjemný zápach téru. A to ho vyvedlo z koncentrace.

Pošli tento příspěvek svému blízkému