Shůry × zhůry

 

Správný tvar je pouze shůry. Jde o příslovečnou spřežku.

U takových spřežek píšeme s- nebo z- ve shodě s předložkou původního předložkového výrazu.

Příklad:

Shůry se najednou na nás snesl obrovský orel, který nás odnesl do bezpečí.

Pošli tento příspěvek svému blízkému