Jakoby × jako by

 

U tohoto jevu je možný obojí pravopis v závislosti na kontextu věty. Význam obou tvarů je velmi podobný a jsou mezi nimi jen nepatrné rozdíly.

Funguje zde poměrně dobře následující pomůcka: jako by = jako kdyby a jakoby = jako. 

Příklady:

Seděl jakoby přikovaný. – Seděl jako přikovaný.
Seděl, jako by ho přikovali. – Seděl, jako kdyby ho přikovali.
Celý záběr působil jakoby zpomaleně. – Celý záběr působil jako zpomalený.
Vypadal, jako by ho týrali. – Vypadal, jako kdyby ho týrali.
Přišlo mu, jako by se celý svět zbláznil. – Přišlo mu, jako kdyby se celý svět zbláznil.

Pošli tento příspěvek svému blízkému