Klasicismus – světová literatura 2 (10)

6. 11. 2012 | Typ cvičení Kvíz / test

Máme pro Vás druhý literární test, který se celý věnuje klasicismu. Stačí dle Vašich nejlepších úvah vyplnit jednotlivé otázky a nechat náš systém vyhodnotit celý test.

1. Urči dobu vzniku světového klasicismu.

a)
b)
c)
d)

2. Které z těchto děl nenapsal Molière?

a)
b)
c)
d)

3. Klasicismus neklade důraz na:

a)
b)
c)
d)

4. Kdo je autorem díla Jeptiška, které upozorňuje na nepřirozenost života v klášteře?

a)
b)
c)
d)

5. Člověka, který nenávidí lidi a straní se jim, popisuje Molière ve hře:

a)
b)
c)
d)

6. Které dílo kritizuje civilizaci a prosazuje přirozený vývoj člověka?

a)
b)
c)
d)

7. Kdo je autorem díla z otázky 6?

a)
b)
c)
d)

8. Molière je znám především jako autor:

a)
b)
c)
d)

9. Kdo vládl ve Francii v době vzniku klasicismu?

a)
b)
c)
d)

10. Z jaké země pochází Molière?

a)
b)
c)
d)


Text: Michaela Dušková (Univerzita Hradec Králové)

Pošli tento příspěvek svému blízkému