Středověká literatura – 1. část: období staroslověnského písemnictví (8)

15. 08. 2011 | Typ cvičení Kvíz / test

Zkuste náš test zaměřený na středověkou literaturu. Víte, kdo byli Konstantin a Metoděj? Ano? Tak to byste neměli mít problém vyplnit celý test bez chyby.

1. Konstantin a Metoďěj přišli na Moravu roku

a)
b)
c)
d)

2. Písmo, jímž Konstantin a Metoděj zapisovali označujeme jako

a)
b)
c)
d)

3. Prvním kronikářem a zakladatelem českého dějepisectví se stal

a)
b)
c)
d)

4. Nejstarší česká duchovní píseň se nazývá

a)
b)
c)
d)

5. Život Metodějův napsal

a)
b)
c)
d)

6. Na počátku 11. století se vytlačovala latinská vzdělanost staroslověnskou kulturou. Útočištěm slovanské kultury se v tomto období stal

a)
b)
c)
d)

7. V období 10. století jsou prvním krokem k dějepisné próze

a)
b)
c)
d)

8. Ve 12. století byla známa česká duchovní píseň

a)
b)
c)
d)


Pošli tento příspěvek svému blízkému