Literární test – Světová literatura do 19. století

29. 10. 2011 | Typ cvičení Kvíz / test

Máte ve své knihovničce množství světové literatury, která byla vydána před 19. stoletím? Tak to byste neměli mít problém správně vyplnit všechny otázky v tomto obtížném testu.

1. Epos o Gilgamešovi ze starověké Mezopotámie se zachoval:

a)
b)
c)
d)

2. Z jakého dramatu pochází ukázka níže?

TEIRESIÁS
Tys vládce, mám však stejné právo slovem
ti stejně splatit: v tom jsem pán i já.
Vždyť Foibův sluha jsem, tvůj nikoli;
nač Kreontovy záštity mi třeba?
Žes nadal mi i slepců, tedy slyš:
Jsi vidomý, a přece nevidíš
své hanby, ani kde ses usadil,
s kým obcuješ - či víš snad, čí jsi syn?

a)
b)
c)
d)

3. Tři jednoty dramatu (místa, času, děje) ustanovil:

a)
b)
c)
d)

4. Který autor mohl svým dílem inspirovat Molièra při psaní Lakomce?

a)
b)
c)
d)

5. Za kolébku renesance je považována:

a)
b)
c)
d)

6. Jaký básnický prostředek používá François Villon v Baladě vzhledem k uvedené ukázce?

Já u pramene jsem a žízní hynu;
horký jak oheň, zuby drkotám;
dlím v cizotě, kde mám svou domovinu;
ač blízko krbu, zimnici přec mám.

a)
b)
c)
d)

7. Skřítek Puk a další nadpřirozené postavy vystupují v:

a)
b)
c)
d)

8. Formu tercín vytvořil:

a)
b)
c)
d)

9. Určete rým v ukázce:

Nedal mi ani grešle půl
a nemám, proč bych se mu kořil,
rab jeho nejsem ani mul,
a nijak si mě nevyšňořil.
O vodě, o chlebu mě mořil
celičké léto vězením
a jako skrblík na mně spořil.
Jak se mnou on, tak Pánbůh s ním!

a)
b)
c)
d)

10. Kdo je autorem díla, z něhož je uvedená ukázka?

Brousil si zuby o dřevák, ruce si myl polévkou, česal se skleničkou, sedal si na zem mezi dvě židle, kousal směje se, smál se kousaje, škrabal se tam, kde ho nesvrbělo, bral do zaječích, pil jako duha, díval se darovanému koni vždy na zuby, skákal páté přes deváté...

a)
b)
c)
d)

11. Pro kterou epochu jsou typické následující znaky? Dramatičnost, zachycení pohybu a kontrasu, důraz na katolickou víru, zvýraznění citu a náboženského vytržení.

a)
b)
c)
d)

12. Která Molierova hra zachycuje člověka, který nenávidí lidi a straní se jim?

a)
b)
c)
d)

13. Z jaké Shakespearovy hry je tato ukázka?

BIANKA
A tebe těší jenom trápit mě.
(K Battistovi) Tatínku, pokorně vás poslechnu
a o samotě zůstanu jen s knihou
a se svou loutnou, jak si přejete.

a)
b)
c)
d)

14. Určete autora ukázky:

Cikánka se v sedle důstojníkově půvabně vztyčila, opřela se oběma rukama o ramena mladého muže a dívala se na něj upřeně několik vteřin jakoby okouzlena jeho příjemnou tváří i pomocí, kterou jí poskytl.

a)
b)
c)
d)

15. Který autor ve své básni po zkušenosti se smrtí milované ženy zdůrazňuje, že není v životě možné nic vrátit – never more.

a)
b)
c)
d)

16. Čím dosáhl autor dramatičnosti?

Avšak kyvadlo již dotíralo na mou hruď. Rozťalo tkaninu na kutně. Prořízlo mi košili. Ještě dvakrát švihlo - všemi cévami projela mi ostrá bolest. Avšak nadešel okamžik úniku.
(E. A. Poe – Jáma a kyvadlo)

a)
b)
c)
d)


3 komentáře ke článku Literární test – Světová literatura do 19. století”

  1. Děkujeme za upozornění na nesrovnalosti – byly opraveny.

  2. Dnes jsem sem znovu nakoukla, zda tu náhodou není nějaká další poznámka – a při letmém pohledu jsem zjistila další překlepy: většinou se píše Aristofanés (s dlouhým é – ale vím, že přepis antických jmen není zcela jednotný) a přehodili jste iniciály u Poea – E. A. Poe. Mrzí mě, že takovými nepečlivostmi zbytečně snižujete úroveň jinak solidních a zajímavých testů.

  3. Díky za zajímavý test. Vloudily se tam nějaké překlepy, příp. nedokonalosti (oxymóron, epanastrofa, Molièrova hra, Honoré de Balzac, Francois Villon – a ještě lépe François – Rabelais, Villon).
    Srdečně zdravím!

Pošli tento příspěvek svému blízkému