Literární test – Česká literatura 2. poloviny 20. století

24. 10. 2011 | Typ cvičení Kvíz / test

Přinášíme Vám zcela nové typy testů – zaměřené na práci s textem, literární teorii a literaturu. Konkrétně tento je zaměřen na českou literaturu druhé poloviny dvacátého století. Test Vám zlepší orientaci v textu, procvičíte si literární fakta a zcela jistě Vám pomůže při přípravě na státní maturitní zkoušku.

 

1. Jaká rytmická stopa se opakuje v ukázce?

Stříhali dohola malého chlapečka kadeře padaly k zemi a zmíraly

a)
b)
c)
d)

2. Kdo je autorem básně Stříhali dohola malého chlapečka?

a)
b)
c)
d)

3. Co je typické pro dílo Vladimíra Párala (dle ukázky)?

UŽ NA ROHOŽCE ÁDŮV POLIBEK A OVŠEM
jeho: "Co je k večeři?"i no přece ten sulc, kterýs' tak
dlouho a neodbytně požadoval, až z něj povstal
obřad; a Joža pobíhala kolem večeřícího Ády, kdybyste
ho nechali, jedl by to z pekáče rukama a tak tumáš
lžíci, strčit mu pod krk ubrousek, došla cibule a snad
ještě trochu přisladit ocet; tři děcka by nemohla dát
tólik práce, co tenhle mužský, achtymůjbože - těšila
se Joža, jak Ádovi chutná, když spráskal půlku pekáče
če.

a)
b)
c)
d)

4. Autorem románů o Dannym Smiřickém je:

a)
b)
c)
d)

5. Kterého z autorů neovlivnily při tvorbě vlastní zkušenosti s nacismem a holocaustem?

a)
b)
c)
d)

6. Mezi dramata Václava Havla nepatří:

a)
b)
c)
d)

7. V návaznosti na předchozí otázku - Jedná se totiž o:

a)
b)
c)
d)

8. Autorem ukázky je:

V lidském popelu není totiž rozdíl. Ministerský předseda má stejný popel jako číšnice, ředitel našeho krematoria bude mít stejný popel jako žebrák... Nezáleží ani na tom, jakou má kdo krev, zda v ní je anebo není kapka německá, to je úplně bezvýznamné," pan Kopfrkingl se usmál," všichni máme tytéž prarodiče, všichni pocházíme z téhož prachu a do téhož se navracíme, všichni máme tentýž původ.

a)
b)
c)
d)

9. Kdo je autorem básně, z níž pochází ukázka?

Odvíjejíc pak z hřebene
truchlivou kořist plamene,
v chomáček vlasy stočí.
Když pak jej hodí do dvířek,
vidím na skráních vějířek
a drobné vrásky kol očí.
Pak rám se zkroutil; jeho sklo
nejdřív jen lehce naprasklo,
plíseň v něm cizopasí.
Posléze prasklo vejpůlky
a maminka své drdůlky
pak v rozbitém česala si.

a)
b)
c)
d)

10. Jaký básnický prostředek autor používá?

Nebo je tomu tak, jako by se lidská pomoc, která by mohla pomoci, vymlouvala na pomoc boží?
(Vladimír Holan: Noc s Hamletem)

a)
b)
c)
d)

11. Název divadla, jehož zakladateli jsou Jiří Suchý a Jiří Šlitr, je:

a)
b)
c)
d)

12. Do Francie emigroval v 70. letech 20. století:

a)
b)
c)
d)

13. Z jakého Hrabalova díla je převzata ukázka?

Na víku krabice síliče svalů bylo napsáno: I vy budete vlastnit tak krásné tělo, mít mohutné svaly a strašlivou sílu! A Francin každé ráno cvičil svaly, které sice měl zrovna tak nádherné jako ten gladiátor na víku těch síličů svalů, avšak Francin viděl sám sebe jako staženého králíčka.

a)
b)
c)
d)

14. Jediným nositelem Nobelovy ceny za literaturu v Čechách se stal v roce 1984:

a)
b)
c)
d)

15. Bratři Kvido a Paco vystupují v románu:

a)
b)
c)
d)

16. Z jakého jazyka pochází slovo samizdat a co znamená?

a)
b)
c)
d)


 

4 komentáře ke článku Literární test – Česká literatura 2. poloviny 20. století”

  1. „Kterého z autorů neovlivnily při tvorbě vlastní zkušenosti s nacismem a holocaustem?“
    Tato otázka je zavádějící, pokud by se měly brát v úvahu obě zmíněné skutečnosti, tedy nacismus i holocaust, a ne pouze jedna z nich, potom jsou správné odpovědi dvě. Julius Fučík byl přece ovlivněn nacismem. Jeho Reportáž psaná na oprátce vznikala ve vězení na Pankráci, kde ho věznilo gestapo a kde byl nakonec popraven. Lustig i Weil jsou bez připomínek. Ale Ladislav Fuks nebyl žid, on si pouze židovskou tematiku vyvolil. Jestli je za ovlivnění holocaustem považováno to, že byl homosexuál a za války se bál, že jeho orientace vyjde najevo a bude poslán do transportu, tak prosím. Jen si nemyslím, že tato otázka je jasná a srozumitelná.

    Někdy nerozumím rozložení otázek. Většina z nich je perfektně postavená, viz práce s textem, ukázkami, apod. Ale potom jsou tu otázky, které jsou pro středoškoláky buď příliš lehké, nebo naopak obtížné, popř. dokonce chybné.

    • Bohužel jste si asi špatně přečetl(a) odpověď, protože tam se ptáme, kterého autora neovlivnily vlastní zkušenosti s nacismem a holocaustem. J. Fučík je v akademických Dějinách české literatury prezentován jako autor, který nebyl holocaustem a nacismem ovlivněn, protože jeho nejzmánější dílo – Reportáž psaná na oprátce je považována za literaturu tzv. dokumentární a svědeckou – popisoval život za mřížemi.

      Bohužel máme omezené možnosti. Tento druh testů (zaměřené na práci s textem) je poměrně nový a musím dbát, aby byl přínostný pro maturanty všech gymnázií a SOŠ. Na tvorbu není lehký, tudíž se snažíme co můžeme. Jestli najdete chybu, tak nám klidně napište mail, budeme rádi.

Pošli tento příspěvek svému blízkému