Test – Karel Havlíček Borovský (10)

24. 03. 2012 | Typ cvičení Kvíz / test

Úderné a satirické verše Karla Havlíčka Borovského zná nejspíše každý, kdo úspěšně prošel základní školou. Víte však něco o jeho životě či konkrétních dílech?

1. Roku 1848 založil K. H. Borovský:

a)
b)
c)
d)

2. Borovský vycházel z ruského Nestorova rukopisu při psaní díla:

a)
b)
c)
d)

3. Roku 1845 se Borovský proslavil kritkou:

a)
b)
c)
d)

4. Jezuitský marš je součástí:

a)
b)
c)
d)

5. Epigram je:

a)
b)
c)
d)

6. Roku 1851 byl Borovský poslán do vyhnanství:

a)
b)
c)
d)

7. Jediná dcera Borovského se jmenovala:

a)
b)
c)
d)

8. Trnovou korunu jako symbol mučednictví dal/a na rakev Borovského:

a)
b)
c)
d)

9. Příloha Pražských novin, ve které Borovský publikoval se nazývala:

a)
b)
c)
d)

10. Borovský je pohřben:

a)
b)
c)
d)


Pošli tento příspěvek svému blízkému