Literární test – Česká literatura 1. pol. 20. století

29. 10. 2011 | Typ cvičení Kvíz / test

Potřebujete se připravit na náročnější test z literatury na střední škole? Procvičte své znalosti české literatury 1. poloviny 20. století. Tento literární test je také vhodnou přípravou na státní maturitní zkoušku.

1. Poznejte autora a podle něj literární směr ukázky níže:

Chlapecké srdce je písnička na začátku, plán pro zámek, který bys lidem jak mile dal k svátku, ale mužovo srdce jsou ruce a mozoly (...)

a)
b)
b)
d)

2. Kdo je autorem básně níže?

Ožeň se, bratře, ožeň se, bratře! Ostatně je mi to jedno s kým. Chci se zas opít! chci se zas opít! chci se zas opít šampaňským!!!

a)
b)
c)
d)

3. Z jakého Čapkova díla je převzata ukázka níže?

Všechno své jmění movité i nemovité odkazuji své ženě Polaně, rozené Durkolové, za její věrnost a lásku manželskou.

a)
b)
c)
d)

4. Co je typické pro tvorbu Vladislava Vančury?

V tu pohnutou chvíli zahýbal motorový vůz vyjednavačův k Poldinu můstku a správce, který mluvil o Janě, si kladl ruku na srdce po způsobu těch, kdo uvykli přemlouvati.

a)
b)
c)
d)

5. Teoretikem poetismu je:

a)
b)
c)
d)

Hlásím, pane hejtmane, že byl to strašný sen, ty oči zvířete, ty křičely a z důlků lezly ven, křičely na mne, jestli já to vím, proč ležíme tu s břichem děravým - co měl jsem říci jen...?
6. Šrámkův Raport kritizuje:

a)
b)
c)
d)

7. Do jakého literárního směru patří Šrámkova tvorba?

a)
b)
c)
d)

Zvuky krysařovy píšťaly ožily v jeho paměti; zaniklé tóny ho teprve nyní podmaňovaly. Kouzlo, kterému podlehli všichni v Hammeln, podmanilo rybáře, přeživšího okouzlovatele.
8. Kdo je autorem díla, z něhož je vybrána ukázka?

a)
b)
c)
d)

9. Ve kterém roce zemřel Karel Čapek?

a)
b)
c)
d)

10. Mezi díla Egona Hostovského nepatří:

a)
b)
c)
d)

Bez modlitby, bez slzy ho, jak při hříšné duši jisto, v roh hřbitova zakopali, a tak dostal Halfar místo.
11. Určete rým ukázky z Beručovy básně Kantor Halfar:

a)
b)
c)
d)

12. Urči autora, kterého vystihuje následující charakteristika.

Naivita chlapecké vidění a pokora, které jsou výrazné pro první sbírku jsou ve druhé sbírce vystřídány oslavou dělníka. Ve druhé sbírce přechází od naivismu k proletářskému umění.

a)
b)
c)
d)

13. Pro které dílo je typická absolutizace zla, časté využití přechodníků a výrazná misogynie?

a)
b)
c)
d)

14. Výrazným českým dekadentním básníkem a prozaikem je:

a)
b)
c)
d)

Smutná odpoledne nedělní smutná starými paními které se belhají k oknům starou cestou vyšlapanou v koberci starou cestou mezi stolem a lůžkem mezi zrcadlem a fotografiemi mezi židlí a falešnou palmou.
15. Autorem této litanie je:

a)
b)
c)
d)


4 komentáře ke článku Literární test – Česká literatura 1. pol. 20. století”

    • Krásný večer, Alberte,

      nemáte pravdu. Dílo Cizinec hledá dům opravdu nenapsal Egon Hostovský. 😉 Otázka je správně.

  1. Děkujeme za ohlášení chyby, jste moc hodná. Bohužel vše nedokážeme uhlídat.

  2. Prima testík k 1.pol.20.století, jen v první otázce je v odpovědi 2x proletářská poezie, asi šotek.Olga

Pošli tento příspěvek svému blízkému