Test – Národní obrození (14)

15. 09. 2011 | Typ cvičení Kvíz / test

Přinášíme další literární test. Tentokrát je určen na procvičení Vašich znalostí z národního obrození.

1. Na národní obrození měly vliv reformy, které vydal/a

a)
b)
c)
d)

2. Do úřadů i do škol pronikala němčina. Tento proces se nazýval

a)
b)
c)
d)

3. Významnou osobností obrozeneckého dějepisectví byl

a)
b)
c)
d)

4. Dílo „Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého“ napsal

a)
b)
c)
d)

5. První fáze NO je charakterizována jako

a)
b)

6. Nejvýznamnějším představitelem 1. fáze NO byl

a)
b)
c)
d)

7. Dílo „Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě“ napsal

a)
b)
c)

8. Zakladatelem prvních českých novin byl

a)
b)
c)
d)

9. První české noviny se nazývají

a)
b)
c)
d)

10. Dílo „Slávy dcera“ bylo vydáno v roce

a)
b)
c)
d)

11. Pětidílný Slovník česko-německý byl životní dílo

a)
b)
c)
d)

12. V době NO byl za zakladatele vědy považován

a)
b)
c)
d)

13. První české divadlo se jmenovalo

a)
b)
c)
d)

14. Významným hradeckým dramatikem v době NO byl

a)
b)
c)


Pošli tento příspěvek svému blízkému