PRAVIDLA – Psaní i/y v koncovkách podstatných jmen

 

Dělá Vám problémy psaní i/y v koncovkách podstatných jmen? Připomeňte si vzory, podle kterých se odůvodňuje psaní i/y.

Všechna podstatná jména se v koncovkách řídí podle vzorů – pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce (mužské vzory), žena, růže, píseň, kost (ženské vzory) a město, moře, kuře, stavení (střední vzory).
Písmeno y se (jak udává i vzor) v koncovkách píše:

  • u vzoru pán ve 4. a 7. pádě množného čísla (pány, kozly, chlapy)
  • u vzoru hrad v 1., 4. a 7. pádě množného čísla (hrady, stoly, stromy)
  • u vzoru předseda v 2. pádě jednotného a 4. a 7. pádě množného čísla (předsedy, nemluvy)
  • u vzoru žena v 2. pádě jednotného a v 1. a 4. pádě množného čísla (ženy, postavy, lampy)
  • u vzoru město v 7. pádě množného čísla (městy, vesly, prádly)
Nejlépe je určit si u podstatného jména rod. Poté vzor a nakonec lze určit i/y v koncovce:
,,Vidím chlapy“ –  Ten (mužský rod) chlap bez chlapa, jako pán bez pána
,,Připravili stoly“ – Ten (mužský rod) stůl bez stolu, jako hrad bez hradu
,,Cestoval s vesly“ – To (střední rod) veslo bez vesla, jako město bez města
,,Ukazoval ji lampy“  – Ta (ženský rod) lampa bez lampy, jako žena bez ženy

 

 

Pozor! Po měkkých souhláskách se píše i, a to i v případě, že vzor velí jinak.

– např. skica (vzor žena), ale třeba 1. pád množného čísla skici. Pouze u vzoru hrad se po souhlásce c píše y

– např. tácy, puncy, kecy, hicy apod.

 

Vytvořeno za pomocí:

kol. pracovníků Ústavu pro jazyk český AV ČR. Pravidla českého pravopisu. 2. vyd. Praha: Academia 2005. ISBN
80-200-1327-X.

Pošli tento příspěvek svému blízkému