Dceřiná × dceřinná

 

Zdvojené n se v tomto přídavném jméně opravdu nepíše.

Správně je tvar dceřiná a další (dceřiných apod.). V českém jazyce se mnohdy souhláska n zdvojuje v koncovkách přídavných jmen, ale toto konkrétní se píše s jedním n od roku 1957.

Příklad:

Dceřinou společností se stala východočeská pobočka v Hradci Králové.

Pošli tento příspěvek svému blízkému