Byste × by jste

 

Lidé dělají v tomto slově často chyby a nejsou si toho ani vědomi.

Správné tvary slovesa být jsou: bych, bys, by, bychom, byste, by. Od nich se mohou odvodit tvary abyste, kdybychom a další. Nespisovné jsou tedy tvary bysme, by jste atd.

Aktualizace zápisku: Nově se uvažuje o zavedení tvaru bysme (popřípadě by jsme) jako spisovného.

Příklad:

Měli byste si být vědomi toho, že jste se nechovali zrovna vzorně!

Mohli bychom se najíst už nyní?

Byl bys hodný, když to uděláš.


Pošli tento příspěvek svému blízkému