Za to × zato

 

Předložku (za) v kombinaci s ukazovacím zájmenem (to) používáme v případech, kdy chceme upozornit na věc, která je pro nás ukrytá za nějakým předmětem.

Příručka prirucka.ujc.cas.cz v sekci spřežek říká, že příslovce zato užíváme ve významu místo něčeho, náhradou za něco.

Příklady:

Nesmíš si myslet, že za to dostaneš hned odměnu!

Zato Pavel si dokáže vyjednat výhodnou smlouvu na povinné ručení – škoda, že já ne.

Pošli tento příspěvek svému blízkému