Pobřeží slonoviny × Pobřeží Slonoviny

Abychom si prohlédli tento stát, který proslul například výchovou výborných fotbalistů, museli bychom zamířit na západ Afriky.

Ohledně názvu se vedou velké spory. Podle místního zákona nesmí být název překládán z francouzštiny a musí se užívat Côte d’Ivoire. Tento zákon však platí pouze v zemi samotné a celosvětově panuje velká rozkolísanost. V České republice převažuje spíše přeložený název.

Ohledně správného pravopisu české varianty je to poměrně složité. Problém totiž dělají velká písmena. Pro někoho možná trošku překvapivě nebudou obě dvě velká.

Pokud je totiž dvouslovný název státu a jako první stojí podstatné jméno, obvykle se používá velké písmeno pouze u něj. Správná varianta českého překladu tedy je Pobřeží slonoviny.

Skloňování je podle prvního podstatného jména, které je rodu středního. Vzor je tedy stavení. Druhé slovo je přívlastek neshodný, a tudíž je v každém pádě stejné. To však nečiní velké problémy.

Příklady:

Úředním jazykem Pobřeží slonoviny je francouzština.
Pobřeží slonoviny má na vlajce tři barvy.
Pobřeží slonoviny leží u Guinejského zálivu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému