Hongkong × Hong Kong

Český pravopis uznává jako spisovnou pro pouze podobu Hongkong. Jedná se o označení čínského přístavního města.

Výraz tedy píšeme jako jedno slovo, stejně tak respektujeme i pravopis slova, i přesto, že seskupení hlásek může působit v rámci českého systému netradičně.

Psaní oficiálních názvů je nutné si zapamatovat, protože na ně nelze aplikovat žádnou z pouček. Stejně tak píšeme i odvozené přídavné jméno hongkongský. Jiné jazyky naopak uznávají dvouslovný název jako spisovný.

Příklady:

Máš chuť podívat se do Hongkongu?

Město Hongkong je přesně to místo, které chci navštívit.

Pošli tento příspěvek svému blízkému