Vietnam × Vjetnam

Na pořadu dne je další asijský oříšek. Jedná se o socialistickou republiku, kde vládne komunistická ideologie. Dovoluje však soukromé podnikání. Žije zde téměř 100 miliónů obyvatel, což tuto zemi řadí na 15. místo nejlidnatější na celém světě. Sousedy jsou Kambodža, Čína a Laos a hlavním městem je Hanoj.

Pravopis je v tomto případě zase prevít. Mate nás totiž zvuková stránka, ve které uprostřed slova zdánlivě slyšíme „j“. To v grafické podobě ale není. Ve skutečnosti za sebou totiž akorát rychle vyslovujeme samohláskovou skupinu „ie“, která zní velmi podobně. Jediná správná varianta je tedy Vietnam. Skloňuje se podle mužského neživotného rodu hrad. Obyvatelé se nazývají Vietnamci.

Příklady:

Druhým nejrozšířenějším jazykem ve Vietnamu je angličtina.
Vietnam se rozkládá na poloostrově Zadní Indie.
Známým diktátorem Vietnamu byl Ho Či Min.

Pošli tento příspěvek svému blízkému