Amsterdam × Amsterodam

Česká jazyková norma připouští obě varianty – Amsterdam i Amsterodam při psaní zeměpisného názvu označujícího hlavní město Nizozemí.

Častěji se užívá podoba Amsterdam, která respektuje i oficiální název města, podoba Amsterodam je však také správná a lze ji užít. Dva tvary jsou tak samozřejmě možné i u odvozených přídavných jmen, tzn. lze napsat amsterodamský i amsterdamský.

Příklad:

Co kdybychom se jeli podívat do Amsterdamu/Amsterodamu?

Navštívili jsme amsterodamskou/amsterdamskou hospůdku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému