Ode mne × odemne

 

Správná je varianta ode mne. Jedná se o zájmeno, kterému předchází předložka. V textu můžeme využít i druhou variantu, ve které rovněž nalezneme na prvním místě předložku ode a zájmeno , tudíž správně ode mě. V případě, že si nejsme jisti slovními druhy, tak je dobré si toto spojení slov zapatovat, abyste zbytečně nechybovali.

Příklady:

Měl doma ode mě obrázkový kalendář.

Ode mne se protekce nedočkáš.

Proč chceš peníze zrovna ode mě?

Pošli tento příspěvek svému blízkému