Uživatelské profily – souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS uživatele podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Správcem osobních údajů uživatele obsažených v této smlouvě je:

Pravopisně s.r.o. (dále jen jako poskytovatel)
Piletická 486, Věkoše
503 41
Hradec Králové

IČ: 05979587

Spisová značka: C 39318 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

Společnost Pravopisně s.r.o. je zaregistrována jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00075360.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje uživatel poskytovateli na dobu maximálně 3 let souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování svých osobních údajů obsažených v registraci (jméno, příjmení a e-mail) na portálu Pravopisně.cz, a to pro účely související s fungováním uživatelského profilu na stejném portálu a pro vzájemnou komunikaci s poskytovatelem (viz níže) o všech jím poskytovaných službách a v souvislosti s nimi.

Udělení souhlasu je naprosto dobrovolné a uživatel může svůj souhlas kdykoli odvolat. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich kontroly a také právo na změnu či opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel se proto zavazuje nakládat s veškerými osobními údaji uživatele v souladu s platnými právními předpisy, především podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s cílem jejich maximálně možného zabezpečení a ochrany před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo jiným zneužitím.