Realismus ve světové literatuře 19. století

Realismus je umělecký směr, který se vyvíjel v přibližně stejném období jako romantismus – tedy zejména od 40. let 19. století.

Oproti romantismu, který se zaměřil na jedince, jeho osobnost, pochyby o sobě, samotu, zklamání, lásku a také vztah k přírodě, se realismus zaměřuje na společnost – často se proto v dílech realistů objevuje více postav, často zastupujících různá sociální prostředí a skupiny (tj. zabývá se určitými typy – co mají určité jevy/postavy společného). Tématem realismu je opravdový život nezkreslený subjektivními pocity, ideály a dojmy. Realismus se snaží pojmout život v jeho komplexnosti.

Realismus se začal objevovat nejprve ve Francii, poté se rozšířil do Anglie, Ruska a do dalších zemí.

Mnoho spisovatelé tohoto období balancují mezi romantismem a realismem, proto je třeba se zaměřit na to, jaké znaky realismu využívají ve své tvorbě (např. Victor Hugo ve Chrámu Matky Boží popisuje romantické charaktery – Quasimodo, Frollo, na druhou stranu kriticky nahlíží na poměry ve společnosti, což je znak realismu).

Na realismus navazuje literární směr zvaný naturalismus – ten se snaží popisovat nezkreslenou realitu, často pesimistickou – chudoba, nemoc, smrt, stáří atd. Důraz klade na přesné líčení reality i za cenu, že je ošklivá.

Pamatuj si o realismu: pravdivý obraz skutečnosti / typizace / objektivní přístup ke skutečnosti / kritika společnosti / předurčenost člověka (teorie podmíněnosti prostředí, ve kterém vyrůstá)

FRANCIE

Honoré de Balzac (1799-1850)

Spisovatel, novinář a kritik, zakladatel kriticko-realistického románu. Je také autorem mnoha dobrodružných i fantaskních románů a povídek. Byl velice plodným spisovatelem, protože žil velice nákladným životem, čímž se chtěl přiblížit životnímu stylu šlechty. Během svého života vystřídal mnoho milenek, z nichž některé mu vypomáhaly, když byl ve finanční nouzi. Díky nim ho také můžeme považovat za mistra psychologického ztvárnění postav – především ženských, které byly často inspirovány konkrétními osobami.

Balzac byl osobním přítelem Victora Huga.

Honoré de Balzac
Honoré de Balzac

Dílo:

Lidská komedie – vrchol jeho tvorby; cyklus téměř 100 románů na téma francouzské společnosti od francouzské revoluce 1789 vykresluje různé typy charakterů od nejnižších vrstev společnosti po měšťanstvo, šlechtu a církevní hodnostáře. V díle kritizuje touhu po bohatství, moci, lakomství atd.

Volná trilogie – Otec Goriot + Ztracené iluze + Lesk a bída kurtizán (tyto romány spojují stejné postavy)

Otec Goriot – román (realistický, encyklopedický – Balzac podívá velice přesný popis prostředí i postav); hlavní postavou je bohatý kupec, který své jmění rozdal svým dcerám a ony ho poté opustily. Sám pak dožívá sám a opovrhovaný okolím

Ztracené iluze – příběh venkovského básníka, který se po přestěhování stává bezcharakterním novinářem (téma světlé a temné strany slávy, čest vs. zaprodanost)

Lesk a bída kurtizán – líčí vztahy mužů z vysoké společnosti a jejich vztahy k prodejným ženám včetně všech možných výstřelků (vysoká společnost x podsvětí)

Evženie Grandetová – jeden z vrcholných autorových románů, tragický příběh ubohé dcery bohatého a neuvěřitelně lakotného obchodníka Grandeta, který odmítl dát své dceři věno, aby nezmenšil své bohatství, je zároveň znamenitým obrazem francouzské měšťácké společnosti

Gustave Flaubert (1821-1880)

Spisovatel a velký odpůrce manželství. Osobní přítel Victora Huga a Guye de Maupassanta.
Vyniká především popisem vztahů mezi muži a ženami a důkladnou psychologickou propracovaností postav a vztahů mezi nimi.

Dílo:

Paní Bovaryová – psychologický realistický román, který popisuje život Emy Bovaryové – ženy, která žije v nudné měšťanské domácnosti, kterou sdílí se svým dobráckým, ale nudným manželem – lékařem. Ema, která touží po romantických citech, přepychu a smysluplném životě, si vydržuje milence, zadluží se a jejich dům propadne exekuci.
Happy end v tomto případě rozhodně nečekejte. Ale román si určitě přečtěte, Flaubert si na něm dal opravdu záležet. Vznikl podle něho také pojem bovarysmus – používá se pro útěk z reality do vysněného světa.
Román byl vzhledem k líčení žhavých scén zařazen na Index zakázaných knih.

Citová výchova – na pozadí událostí roku 1848 se odehrává příběh Fredérica, který se po studiích dostává do reálného světa, se kterým si neví rady, a navíc se potácí mezi láskou ke dvěma ženám. Prostředí, ve kterém se Fredéric pohybuje, je ovlivněno touhou po politické moci, a tak tu Flaubert popisuje přívržence různých stran – socialistů, zastánců církve, demokratů, ale také policie nebo příznivců císařství.

Guy de Maupassant (1850-1893)

Spisovatel, mistr povídky, jeden z představitelů realismu i naturalismu a nadšený kanoista.
Během života bojoval v prusko-rakouské válce, cestoval po Alžíru, Anglii a Sicílii, a nakonec zešílel a zemřel na syfilis.

Svoje romány a povídky psal pravdivé, realistické, objektivní a vynikající propracovanou psychologií. Jeho dílo cenili spisovatelé Tolstoj i Turgeněv.

Dílo:

Kulička – povídka z prostředí války. Prostitutka Kulička poskytne svoje služby vojákovi, aby zachránila své spoluobčany. Ti jí i přes její odvahu odsuzují a pohrdají jí. Tématem je pokrytectví v kontrastu se skutečnou odvahou a předstíraná mravnost.

Miláček – román, jehož hrdinou je mladý novinář, který svoji kariéru staví na využívání žen.

Petr a Jan – román, v jehož předmluvě Maupassant definuje svoje literární postupy

Émile Zola (1840-1902)

Představitel naturalismu, znalec člověka – po fyzické i psychologické stránce. Zaměřuje se často na negativní vlastnosti a jevy ve společnosti (závislost na alkoholu, vliv dědičnosti, touha po penězích).

Émile Zola

Dílo:

Tereza Raquinová – román o ženě, která je svým okolím odstrkována, přehlížena a ponižována kvůli svému nemocnému bratranci Kamilovi. Když je za něj provdána, najde si milence…

Cyklus 20 románů Les Rougon-Macquart, jejichž postavami jsou obyčejní lidé. Dílo dokumentuje složení a poměry v tehdejší společnosti:

Zabiják – venkovský manželský pár Gervaisa a Lantier s dětmi se přestěhují do Paříže, kde si zpočátku žijí nad poměry. Tak ale přijdou o peníze a musí se odstěhovat na předměstí. Když Lantier Gervaisu opustí s milenkou, ona se provdá za klempíře. S ním začnou pracovat, šetřit a začne se jim dařit. Potom, co klempíř spadne a kvůli úrazu nemůže pracovat, Gervaisa utratí veškeré peníze za jeho léčbu. On propadá alkoholu, rodina se opět dostane do tíživé finanční situace – a tak dále a tak dále…

Ukázka z díla:

Chvíli bylo slyšet jen vzlykání dětí. Matka zůstala klečet, jak se zhroutila na postel, a držela je obě v náručí; bez ustání opakovala bezvýrazným hlasem stále stejnou větu:

„Ach, kdybyste vy tady nebyly, moje malý ubožátka! Kdybyste vy tady nebyly! Kdybyste vy tady nebyly!“ Lantier už vůbec neposlouchal; ležel bez hnutí na zádech, díval se nahoru na vybledlý kretonový cár a přemílal v hlavě utkvělou myšlenku. Zůstal tak ležet skoro hodinu a neusnul, třebaže se víčka klížila únavou. Když se konečně otočil a povytáhl na lokti, s tvrdým a odhodlaným výrazem v obličeji, Gervaisa zrovna dokončovala ranní úklid pokoje. Ustýlala postel po dětech, které už umyla a oblékla. Díval se na ni, jak zametá a utírá prach. Pokoj zůstal i potom černý a vypadal žalostně s tím začouzeným stropem, tapetami odchlíplými vlhkostí, třemi rozviklanými židlemi a otlučeným prádelníkem, kde se všude tvrdošíjně držela špína a pod hadrem se jen rozmazávala. Potom, když se začala mýt a sepnula si vlasy do uzlu před kulatým zrcátkem, které měl on na holení a které si teď pověsila na kliku u okna, prohlížel si její holý krk, nahé paže, všechnu tu nahotu, kterou bylo vidět, jako by to všechno s něčím srovnával. A znechuceně se ušklíbl.

Nana – volné pokračování Zabijáka; Nana je pařížská herečka, která není příliš dobrá, zato je ale krásná. Svou krásu používá, aby si podmanila významné muže. Své milence doslova vycucává a stane se tak symbolem zla. Po smrti jednoho z milenců odjede Nana z Paříže a je časem zcela zapomenuta.

Lidská bestie – příběh muže, který bojuje s dědičným duševním onemocněním, a který se snaží za každou cenu potlačit své nutkání znásilnit a zavraždit nějakou mladou a krásnou ženu. Snaha vyhrát nad bojovat se svou nemocí a potlačovat neustále svou zvrácenou touhu je největším tématem románu.

Germinal – z prostředí stávky horníků, kteří se bouří proti majitelům dolů.

ANGLIE

Charles Dickens (1812-1870)

Spisovatel a kritik tehdejší společnosti, který se inspiroval ve vlastním životě – zpracovával osudy dětí bez rodiny a bez domova. Část jeho tvorby je určena také dětem a dospívajícím čtenářům (Oliver Twist, Malá Dorritka, David Copperfield, Vánoční koleda). Jeho díla se většinou odehrávají ve městech.

Charles Dickens
Charles Dickens

Dílo:

Kronika Pickwickova klubu – humoristický román, který popisuje poměry v Anglii a kritizuje její instituce. Dickens tu používá ironii, lidový jazyk. Hlavními postavami jsou Samuel Pickwick a jeho sluha Sam Weller.

Oliver Twist – příběh chlapce z chudobince, kterého se snaží polapit banda zlodějů, aby pro ně Oliver kradl

David Copperfield – autobiografický román sleduje hlavního hrdinu od dětství do dospělosti

Vánoční koleda – povídka o lichvářovi Ebenezeru Scroogeovi, kterému se zjeví duch (blíží se pohádce)

Nadějné vyhlídky, Čarovná rybí kostička atd.

Dílo Ch. Dickense bývá často filmováno, proto určitě mrkněte na některé zpracování. V české popmusic máme odkaz na Dickense v této písni: https://www.youtube.com/watch?v=fLuW5r4ciFM

William Makepeace Thackeray (1811-1863)

Dílo:

Jarmark marnosti – román, jehož hlavní hrdinkou je Becky (Rebecca) Sharpová – podniková dívka, která se narodila zpěvačce a neúspěšnému malíři, proto používá svou inteligenci, podnikavost a krásu využívá k tomu, aby se dostala výš ve společenském žebříčku

Kniha snobů – posměšný pohled na anglickou společnost

Jarmark marnosti je zpracován jako mimořádně vtipný seriál. Nenechte si ho ujít.

Thomas Hardy (1840-1929)

Spisovatel, básník, představitel realismu a naturalismu. Prostředím jeho díla je hlavně venkov.
Kriticky nahlíží na poměry ve společnosti, jeho hrdiny obvykle čeká špatný osud.

Dílo:

Neblahý Juda – příběh mladíka, který touží po vzdělání, ale nemůže ho dosáhnout
Tess z d’Urbervillů, Starosta casterbridgeský a další

RUSKO

Prostředí carského Ruska (samoděržaví, chudoba, zhýralá šlechta, sociální nepokoje)

Naturální škola – skupina ruských spisovatelů, kteří se zabývali realistickým a naturalistickým popisem reality; patřili do ní (z následujících autorů): Dostojevskij, Turgeněv, Tolstoj)

Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809-1852)

Spisovatel, básník a dramatik. Během života strávil několik let i v Itálii, Francii, Německu a podnikl pouť do Jeruzaléma. Po návratu se spřátelil s mnichem, který ho přesvědčil o tom, že jeho tvorba je hříšná a propukla u něj deprese. Zemřel ve 42 letech.

Dílo:

Povídky:

Taras Bulba (historický námět), Vij (horor), cyklus Petrohradské povídky (obsahuje mj. povídku Nos, která byla zhudebněna)

Divadelní hry:

Revizor – satirická komedie, která zachycuje tupost ruských úředníků a měšťáků; hlavní postavou je úředník Chlestakov a jeho sluha Osip. Chlestakov přijíždí do města, kde ho považují za očekávaného a obávaného revizora, podlézají mu, podstrojují a snaží se ho podplatit. O humorné situace není nouze…

Hráči – komedie o karetních hráčích, umění podvodu a vášni ke hře

Ženitba – satirická komedie, ve které se starý mládenec Podkolesin rozhodne oženit. Namlouvat si budoucí manželku – Agafiu mu pomáhají dohazovačka Tekla a jeho přítel Kočkarev. Překážkou jsou čtyři vypečení nápadníci – všichni staří mládenci, kteří mají stejný úmysl.

Další dílo:

Několik slov o Puškinovi – literárně-kritická studie

Mrtvé duše – nedokončený román z ruského venkova

Divadelní hry Ženitba a Revizor se často inscenují. V českém prostředí je pravděpodobně najdete v každém větším divadle. Zkuste si některé zpracování najít na platformě Dramox nebo hledejte filmové nebo televizní zpracování.

Ivan Sergejevič Turgeněv (1818-1883)

Spisovatel, básník a překladatel. Studoval v Moskvě, Petrohradu a Berlíně. Byl velkým odpůrcem nevolnictví. Dva roky prožil ve vyhnanství za to, že vydal nekrolog o Gogolovi, který byl jeho velkým vzorem. Poté odjel do Paříže. Kvůli nemoci několikrát navštívil Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Zemřel v Paříži a jeho ostatky byly na jeho přání převezeny do Petrohradu.
Turgeněv byl vášnivý lovec a šachista, což se promítá i do jeho tvorby.

Dílo:

Lovcovy zápisky – kniha povídek

Rudin – román o hrdinovi, který je sice schopný a vzdělaný, ale přesto se mu nedaří najít uplatnění (Turgeněv znovu otevírá téma tzv. zbytečného člověka)

„kronika života ruské společnosti“ – soubor pěti próz Šlechtické sídlo, V předvečer, Otcové a děti (téma boje za zrušení nevolnictví), Dým a Novina

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)

Spisovatel a filozof. Absolvoval cestu po Evropě – ta ho ale zklamala, na základě čehož napsal několik děl. Velkou část života prožil v Jasné Poljaně, kde vytvořil svá největší díla. Sestavil slabikář pro děti, vydával pedagogický časopis, byl pacifistou, stal se vegetariánem a obdivoval esperanto (uměle vytvořený „univerzální“ jazyk). Setkal se s Tomášem Garriguem Masarykem a dalšími osobnostmi počátku 20. století, dopisoval si např. s Gándhím. Po padesátce měl velkou krizi. Rozhodl se, že svoje dílo věnuje lidu, stejně jako majetek.

O tomto období života se můžete dozvědět ve filmu Poslední neděle: https://www.csfd.cz/film/264241-posledni-nedele

Lev Nikolajevič Tolstoj – asi dvacetiletý

Dílo:

Vojna a mír – román o ruském tažení proti Napoleonovi; v tomto románu odsuzuje Tolstoj násilí. Hlavními postavami jsou Kníže Bolkonský, kterému umře při porodu žena, a protože mu už nezáleží na životě, vstoupí do armády. Bezuchov jde zase do války ze zvědavosti, zjistí, že se v něm probudil odpor k násilí. Proto zvažuje, že zastřelí Napoleona…

Anna Karenina – román o provdané ženě carského úředníka, která se cítí ve svém životě opuštěná a zbytečná, zamiluje se do mladého důstojníka, prožije s ním románek, opustí manžela a děti a je odvržena společností. Její milenec Vronský ji sice miluje, ale nedaří se ho přesvědčit ji o opaku.

Na motivy románu je natočeno mnoho filmů. Zkuste nějaký.

Kreutzerova sonáta – novela o manželství, vztazích mezi muži a ženami, sexualitě; děj vrcholí vyprávěním muže, který zabil svou ženu a vypráví příběh jejich seznámení, manželství a rutiny, nevěry a poté vraždy.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881)

Spisovatel a filozof, odpůrce carského režimu, proto byl nejprve odsouzen k smrti, později mu byl trest změněn na vězení a vyhnanství na Sibiři. Bojoval za proměnu Ruska prostřednictvím křesťanské víry a návratu k pokoře a k ruským tradicím. Byl také odpůrcem individualismu.
Ve svých díle popisoval lidi na okraji společnosti a trpící duševními nemocemi. Stal se zakladatelem psychologické prózy.

Dílo:

Dvojník – novela (výborně zfilmováno v roce 2013: https://www.csfd.cz/film/318492-dvojnik/)

Zápisky z mrtvého domu – autobiografický román, který popisuje jeho pobyt ve vězení a zamýšlí se nad tím, proč se z někoho stane zločinec a jestli je trest řešením

Zločin a trest – román; chudý student Raskolnikov je přesvědčen o své výjimečnosti a o tom,že život některých lidí nemá cenu. Proto zabije lichvářku a její sestru, která byla svědkem jeho činu. Po vraždě se seznámí s prostitutkou Soňou, která ho přemluví, aby se ke svému činu přiznal. Je odsouzen na Sibiř. Soňa ho následuje a je mu oporou.

Idiot – kníže Myškin se vrací po dlouhém léčení do Petrohradu, kde se setkává se svými vzdálenými příbuznými a přáteli, kteří ho nejdříve považují za idiota. Jeho dobrota, bezelstnost a empatie je ale přesvědčí, že je pro ně důležitý. Myškin se má oženit, ale potkává ho velká rána – vražda jeho snoubenky…

Běsi – sociálně politický román, které popisuje Rusko jako nemocné a prorostlé problémy a nešvary

Bratři Karamazovi – psychologický a filozofický román, jeho hlavními postavami jsou převážně členové jedné rodiny – otec, synové Dmitrij, Ivan, Aljoša, sluha Smerďakov, snoubenka Dmitrije Kateřina Ivanovna a Grušenka (o kterou se zajímá otec i Dmitrij); většina postav je unášena emocemi – žárlivost, hádka o dědictví, pohrdání. Román je vyprávěn v er-formě z pohledu nezávislého vypravěče.

Doporučujeme: český film (záznam divadelního představení v industriálních kulisách): www.csfd.cz/film/231191-karamazovi

Anton Pavlovič Čechov (1860-1904)

Prozaik a dramatik. Vystudoval medicínu a ošetřoval chudé pacienty. Přivydělával si psaním do humoristických časopisů. Později začal psát díla s hlubším psychologickým základem a získal podporu od Akademie věd. Během cesty na Sibiř popsal otřesné podmínky vyhnanců v Rusku. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu se přestěhoval na Krym do tzv. Bílé vily. Od mládí byl nemocný tuberkulózou, zemřel ve 44 letech.

Vytvořil tzv. lyrické drama – jeho děj probíhá především v duševním životě jeho hrdinů (prožívají vnitřní dramata). Nad dějem převažuje atmosféra. Typickou čechovovskou postavou je lékař – objevuje se v Rackovi, Višňovém sadu, Třech sestrách a dalších dílech). Hry se obvykle odehrávají na ruském venkově.
Čechov je považován za zakladatele moderního dramatu.
Podobně jako jiní spisovatelé se i on zabývá typem tzv. zbytečného člověka.

Dílo:

Racek – milostná komedie o neopětovaných láskách; hlavními postavami jsou dvě herečky a dva spisovatelé

Strýček Váňa – rodinná tragikomedie, ve které se střetává realita ruského venkova s městským životem. Na jedné straně jsou statkáři, kteří vydělávají a starají se o polnosti a dobytek a na druhé nepříliš úspěšný spisovatel Serebrjakov s mladou ženou Jelenou, kteří přijíždí na venkov. Dva bratři – Váňa (statkář), který pracuje rukama a vydělává, miluje Jelenu. Jelena touží po venkovském lékaři (ale je věrná), kterého ale tajně miluje Sofie (neteř Serebrjakova ze statku). Lékař zase miluje Jelenu a lesy…

Tři sestry – drama o třech sestrách a bratrovi, kteří jsou uvězněni na maloměstě. V jejich životě není naděje na změnu.

Višňový sad – sociálně kritická tragikomedie, ve které se mísí dialogy postav s monology o smyslu života. Hra popisuje zánik nižší ruské šlechty a krizi tradičních hodnot. Tématem je také vnitřní osamělost postav.

I přes množství divadelních zpracování a různých výkladů je Čechovova tvorba velmi náročná na překlad a režijní práci. Na internetu ale určitě najdete různé divadelní záznamy nebo televizní inscenace.

Zkuste mrknout na stránky ČTedu: https://edu.ceskatelevize.cz/video/8976-a-p-cechov-visnovy-sad

POLSKO

Henryk Sienkiewicz (1846-1916)

Autor historických románů – především z polských dějin (krvavé úsilí polského národa o znovunabytí svobody a sociální spravedlnosti) nebo s křesťanskou tematikou, novinář, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1905. Podnikl mnoho cest po Evropě a také byl ve Spojených státech. Zemřel ve Švýcarsku, kde mnoho let žil, ale jeho ostatky byly převezeny do Polska (byly dokonce vystaveny i v Národním muzeu v Praze).

Jeho romány jsou velice čtivé, napínavé, dobrodružné, s líčením bitevních scén i humorem. Mnoho z nich je zfilmováno.

Henryk Sienkiewicz

Dílo:

Tzv. Trilogie: Ohněm a mečem, Potopa a Pan Wołodyjowski
Ohněm a mečem se odehrává během ukrajinského kozáckého povstání proti Polákům
Potopa popisuje švédský útok na Polsko
Pan Wołodyjowski je příběhem polských obránců, kteří chrání hranice před Turky

Celou trilogii zfilmoval režisér Jerzy Hoffman. Je to velice napínavá a místy i zábavná podívaná s množstvím svérázných charakterů, milostnými zápletkami a postavami, které by nezahanbily ani tvůrce fantasy filmů.

Quo vadis – román z doby vlády císaře Nerona o pronásledování křesťanů

Křižáci – boj mezi Poláky a Řádem německých rytířů, vrcholí bitvou u Grunwaldu (1410), kdy Poláci porazili křižáky

Pouští a pralesem – dobrodružný román pro mládež, jehož děj se odehrává v Africe

Bolesław Prus (1847-1912)

Prozaik, humorista, reportér a publicista, propagátor turistiky a popularizátor vědy.

Dílo:

Přední stráž – první polský naturalistický román

Faraon – román o moci, státu a společnosti, který se odehrává ve starověkém Egyptě

SKANDINÁVIE

Henrik Ibsen (1828-1906)

Norský satirik, básník a dramatik, zakladatel realistického dramatu. Zabýval se problémem následků vlastních činů a tématem viny. Byl zastánce skandinavismu (sjednocení severských zemí).

Henrik Ibsen na portrétu E. Muncha

Dílo:

Dramata: Peer Gynt, Domeček pro panenky, Nepřítel lidu

Divoká kachna – drama, o kterém se říká, že nedává odpovědi, pouze klade otázky. Zde klade otázku, je-li nutné odhalit nepříjemnou pravdu i v případě, že může zničit lidské štěstí. Hra je symbolická a realistická. Symbolem tu je postřelená divoká kachna, která žije v domácnosti hlavních hrdinů na půdě.

Heda Gablerová – Heda je společenská žena, která miluje společenský život. Její manžel Jørgen je úspěšný lékař, ale je nudný, v ničem jiném nevyniká. Eilert Løvborg – Hedina láska z mládí má zase potenciál, ale je závislý na alkoholu. Když Heda najde Løvborgův rukopis knihy, spálí ho a on se zastřelí pistolí, kterou mu Heda dá. Když Hedě dojde, co udělala, zabije sama sebe.
Drama je mj. o střetu maloměšťáctví a průměrnosti

August Stringberg (1849-1912)

Švédský spisovatel, umělec (byl uznávaným malířem) a novinář. Byl psychicky labilní, paranoik a pro okolí velmi nesnesitelný člověk. Do své tvorby promítal své osobní problémy. Jeho tvorbu ovlivnilo i dílo Shakespera i Goetha.
On sám měl velký vliv na vznik dalších literárních děl – zejména absurdního a expresionistického dramatu (vliv Muncha, Schopenhauera a Nietszcheho). Ve své době nebyl zcela pochopen, jeho dílo je doceněno až v současnosti a často je inscenováno.

Dílo:

Červený pokoj – román
Lidé na Hemsö – román

Manželství – povídková sbírka

Dramata: Otec, Slečna Julie a Věřitelé – naturalisticky zobrazuje téma lásky a manželství

Selma Lagerlöfová (1858-1940)

Švédská spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny za literaturu 1909, tvořila mj. v duchu novoromantismu. Na objednávku pro potřeby švédských škol napsala pohádkovou knihu Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem, která se používala pro výuku vlastivědy. Její dílo navazuje na tradice lidového vyprávění plného záhad, dobrodružství, ve kterém se stírá hranice mezi skutečností a fantazií, má dramaticky napínavý děj, prvky nadpřirozena i mysticismu.

Dílo:

Gösta Berling – román, jehož hlavní postavou je kněz, který opustí církevní dráhu

Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona Švédskem – pohádka, která líčí osudy malého švédského chlapce, který je za svou neposlušnost zaklet ve skřítka a v této podobě podniká s divokými husami cestu Švédskem a Laponskem

Hans Christian Andersen (1805-1875)

Dánský spisovatel, autor románů, divadelních her a pohádek. Pocházel z velmi chudých poměrů a matka, která byla navíc negramotná, se stala alkoholičkou. On byl naopak abstinentem. Zajeho lásku k literatuře může zřejmě jeho otec, který sice nebyl nijak zvlášť vzdělaný, ale byl sečtělý a četl Andersenovi pohádky, ale i dílo Shakespeara a dalších světových autorů. První sbírku pohádek vydal ve 30 letech. Právě pohádky mu zajistily mezinárodní úspěch.

Přátelil se s Ch. Dickensen a navštívil mj. i Prahu.

Dílo:

Jeho pohádky: Cínový vojáček, Císařovy nové šaty, Křesadlo, Malá mořská víla, Děvčátko se sirkami, O princezně na hrášku, Ošklivé káčátko, Pasáček vepřů, Sněhová královna, O Malence, O dívce, která šlápla na chléb a další

Další dílo: Šťastný Per – román

USA

Mark Twain (1835-1910)

Novinář, spisovatel a humorista.

Mark Twain

Dílo:

Dobrodružství Toma Sawyera – dobrodružství chlapce Toma, jeho nevlastního rozmazleného bratra Sida, o které se stará teta Polly.

Dobrodružství Huckleberryho Finna – „velký americký román“ – příběhy Huckleberryho Finna a jeho černošského přítele Jima – popisuje místa kolem řeky Mississippi, různé postavy, se kterými se chlapci potkávají, i předsudky a rasismus té doby

Obě knihy byly zfilmovány. Mrkněte na některé zpracování.

Princ a chuďas – pohádka se záměnou postav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošli tento příspěvek svému blízkému