Hledání podstatného jména ve větě

10 úloh | Typ cvičení Pravocviko | Obtížnost 6. třída ZŠ, 7. třída ZŠ, 8. třída ZŠ

Pod označením podstatná jména se skrývají jména osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména jsou plnovýznamovým slovním druhem. Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo, rod a vzor. Úkolem v tomto cvičení je najít všechna podstatná jména ve větách.

Spustit cvičení Zobrazit nejlepších 10
Pošli tento příspěvek svému blízkému