Spojené státy americké × Spojené státy Americké

Při psaní tohoto zeměpisného názvu se řídíme základními pravidly pro psaní velkých písmen.

Proto je jediná pravopisně přijatelná varianta Spojené státy americké. Jedná se o víceslovný zeměpisný název a velké písmeno se píše většinou pouze u prvního slova, stejně jako např. Česká republika, Dánské království, Pobřeží slonoviny apod.

Ke zdůvodnění může pomoci i skutečnost, že část názvu „americký“ je přídavné jméno odvozené od vlastního jména – ty jsou psány s malým počátečním písmenem. Iniciálovou zkratkou je poté podoba USA, která se zcela běžně užívá.

Příklady:

Spojené státy americké sousedí s Kanadou a Mexikem.

Na dovolenou pojedu do Spojených států amerických.

Pošli tento příspěvek svému blízkému