Istanbul × Istambul

Tato dvojice bývá často zaměňována a dochází ke komolení původního zeměpisného názvu Istanbul, který je jediný přijatelný a pravopisně správný.

Jedná se o město v Turecku, dřív dokonce hlavní město Turecka (dřívější označení Cařihrad, Konstantinopol). Oficiální turecký název státu je též Istanbul, a proto není důvod, aby začleněním do českého pravopisného systému došlo ke změně hlásky v základu slova.

Je nutné dodržovat původní název, aby nedocházelo k nesrovnalostem. Název lze běžně skloňovat dle zásad českého jazyka (Istanbulu, Istanbulem atp.). Příbuzné přídavné jméno má podobu istanbulský.

Příklad:

Město Istanbul je někdy označováno jako brána do Orientu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému