Versailles × Versailes

Psaní cizích slov a názvů bývá často velkým oříškem. Přesto není možné originální název nějakým způsobem zjednodušovat a vypouštět písmena.

Nejinak tomu je u názvu francouzského města Versailles (se stejnojmenným zámkem, který se ve francouzštině jmenuje Château de Versailles). Ten má jen jedinou pravopisně správnou podobu.

Příklad:

Součástí našeho poznávacího výletu do Paříže bude i výlet vlakem na zámek Versailles – zde můžete navštívit nádherné zámecké zahrady s vyhlášenými vodními fontánami, nebo samotnou expozici zámku se slavným Zrcadlovým sálem.

Pošli tento příspěvek svému blízkému