Test – Karel Poláček

27. 04. 2012 | Typ cvičení Kvíz / test

Patří knihy Bylo nás pět a Muži v offsidu mezi vaše oblíbené? Tak to jistě nebudete mít problém s naším literárním testem o autorovi těchto knih – tím byl Karel Poláček.

1. Karel Poláček žil v letech

a)
b)
c)
d)

2. Publikační činnost Poláčka je spojena především s periodkem:

a)
b)
c)
d)

3. Kdo byli tzv. pátečníci?

a)
b)
c)
d)

4.  Do zamýšlené Poláčkovy pentalogie o životě na maloměstě před válkou nepatří:

a)
b)
c)
d)

5.  Které z Poláčkových děl zatím nebylo filmově zpracováno?

a)
b)
c)
d)

6. Příběh v díle Okresní město se odehrává v Poláčkově rodišti:

a)
b)
c)
d)

7.  Šimon Tatrmuž a jeho žena vystupují v díle:

a)
b)
c)
d)

8.  Jeden z chlapců, který v románu Bylo nás pět zapisuje své hříchy do notýsku, se jmenuje:

a)
b)
c)
d)

9.  Velikou zálibu měl Poláček také ve sbírání:

a)
b)
c)
d)

10.  Karel Poláček zemřel:

a)
b)
c)
d)


Pošli tento příspěvek svému blízkému