Rwanda × Rvanda

Dalším pravopisným oříškem je malý vnitrozemský stát, který se nachází ve Střední Africe. Obyvatel má o něco více jak Česká republika. Sousedí s Ugandou, Tanzanií, Burundi a Demokratickou republikou Kongo. Tento stát byl až do roku 1962 závislý na Belgii, pak došlo k jeho osamostatnění.

Po stránce pravopisné se to má následovně. Za prvním písmenem „R“ je pro český jazyk poměrně netypické písmeno „w“. Musíme si tedy zapamatovat, že správná varianta je Rwanda. Obyvatelé se nazývají Rwanďané. Skloňování nijak náročné není, tvoří se podle ženského vzoru žena.

Příklady:

Oficiálním jazykem ve Rwandě je angličtina.
Nejpočetnější etnická skupina Rwandy jsou Hutuové.
Vinou občanské války má Rwanda velmi špatnou ekonomiku.

Pošli tento příspěvek svému blízkému