Akademické tituly a jejich značky

8. 04. 2015

V českém prostředí je možné dosáhnout několika druhů titulů – může se jednat o tituly akademické nebo vědecké a dále o policejní nebo vojenské hodnosti. Akademické a vědecké tituůy jsou udělovány vysokými školami, zmíněné hodnosti mohou být uděleny ze strany jiné instituce (Policie ČR, Armáda ČR).

Je nutné si zapamatovat, že některé tituly a hodnosti se píší před jménem a jiné za jménem osoby, která titul/ hodnost úspěšným studiem, pilnou vědeckou prací, pracovními úspěchy nebo celoživotními zásluhami získala.

Proto nabízíme stručný přehled nejčastějších titulů a hodností, aby se vám již nestalo, že si nebudete vědět rady, jak někoho titulovaného oslovit, ať již při osobním setkání, nebo třeba při písemné komunikaci. Stejně tak je důležité osvojit si psaní zkratek jednotlivých titulů a hodností.

Akademické a vědecké tituly před jménem

Po úspěšném ukončení vysokoškolského bakalářského studia jsou udělovány tituly:

TitulZkratka
BakalářBc.
Bakalář uměníBcA.

Magisterské tituly

V magisterských studijných programech lze dosáhnout titulů:

TitulZkratka
Inženýr (v oblasti technických věd a technologií, ekonomie, vojenství, zemědělství a lesnictví)Ing.
Inženýr architektIng. Arch.

Specifické magisterské tituly

Pro absolventy magisterského studia specifických oborů:

TitulZkratka
Doktor všeobecného lékařství MUDr.
Doktor zubního lékařství MDDr.
Doktor veterinárního lékařství MVDr.

Magisterské tituly (často humanitního zaměření)

Pro absolventy magisterských studijních programů v oblastních oblastech (často humanitního zaměření):

TitulZkratka
Magistr uměníMgA.
MagistrMgr.

Tituly získatelné po rigoŕozní zkoušce

Po dosažení titulu z magisterského studijního programu lze absolvovat rigorózní zkoušku, po obhájení rigorózní práce lze získat titul:

TitulZkratka
Doktor právJUDr.
Doktor přírodních vědRNDr.
Doktor farmaciePharmDr.
Doktor teologieThDr.
Licenciát teologieThLic.
Doktor filosofiePhDr. (oblast humanitních, společenských a pedagogických
věd)

Dříve udělované tituly

doktor pedagogiky (PaedDr.),
doktor sociálních věd (RSDr.),
doktor obchodních věd (RCDr.),
doktor technických věd (RTDr.).

Vědecké tituly pro vysokoškolské pedagogy

Vysokoškolští pedagogové mohou dosáhnout vědeckých titulů:

TitulZkratka
Docentdoc.
Profesor prof.

Akademické a vědecké tituly za jménem

Jedná se o tituly, které lze získat po absolvování doktorských studijních programů a úspěšném složení státní doktorské zkoušky a obhájení disertační práce.

TitulZkratka
DoktorPh.D.
Doktor teologieTh.D.

Tituly udělované do roku 1990

kandidát věd (CSc.),
doktor věd (DrSc.),
doktor (Dr.).

Tituly absolventů vyššího odborného studia

diplomovaný specialista (DiS.)

Policejní hodnosti

Policejní hodnosti jsou udělovány Armádou České republiky, píšeme je vždy před jménem.

TitulZkratka
Vojínvoj.
Svobodníksv. nebo svob.
Desátníkdes.
Četařčet.
Rotnýrtn.
Rotmistrrtm. 
Nadrotmistr nrtm.
Praporčíkprap. 
Nadpraporčíknprap.
Štábní praporčíkšt. prap. nebo šprap.
Poručíkpor.
Nadporučíknpor.
Majormjr.
Podplukovníkpplk.
Plukovníkplk.
Brigádní generálbrig. gen.
Generálmajorgenmjr.
Generálporučíkgenpor.
Armádní generálamr. gen.

Vojenské hodnosti

Vojenské hodnosti jsou udělovány Policií České republiky a píšeme je před jménem.

TitulZkratka
Rotnýrtn.
Strážmistrstržm.
Podpraporčíkpprap.
Praporčíkprap.
Nadpraporčíknprap.
Podporučíkppor.
Poručíkpor.
Nadporučíknpor.
Kapitánkap.
Majormjr.
Podplukovníkpplk.
Plukovníkplk.
Brigádní generálbrig.gen.
Generálmajorgenmjr.
Generálporučíkgenpor.

Psaní akademických titulů

Existuje několik ustálených pravidel, která je při psaní dosažených titulů nutné dodržovat:

  • Vyšší titul se píše před nižším (v některých případech se nižší titul neuvádí vůbec, např. u titulu Bc. – pokud je dosaženo vyššího titulu než Bc., bakalářský titul se nepíše vůbec);
  • v případě dvou titulů pocházejících ze stejného stupně vzdělání – blíže jménu osoby píšeme titul, kterého bylo dosaženo dříve;
  • tituly před jménem neoddělujeme čárkou, tituly za jménem čárkou oddělujeme;
  • na prvním místě uvádíme případnou vojenskou nebo policejní hodnost, až poté akademický titul před jménem.
Pošli tento příspěvek svému blízkému