Test na velká písmena – geografické údaje (6)

20. 02. 2012 | Typ cvičení Kvíz / test

Myslíte si, že geografické údaje jsou Vaše silná stránka? Vyplnili jste test na 100%? Gratulujeme Vám!

1. _álný _ýchod (DÁLNÝ VÝCHOD)

a)
b)
c)
d)

2. _iho_frická _epublika (JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA)

a)
b)
c)
d)

3. _pojené _táty _merické (SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ)

a)
b)
c)
d)

4. _ivoký _ápad (DIVOKÝ ZÁPAD)

a)
b)
c)
d)

5. _an _arino (SAN MARINO)

a)
b)
c)
d)

6. _pojené _rálovství _elké _ritánie a _everního _rska (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA)

a)
b)
c)
d)


Pošli tento příspěvek svému blízkému