Vítězslav Nezval

Datum narození: 26. 5. 1900
Datum úmrtí: 6. 4. 1958
Národnost: Češi
Povolání: jazykovědec, spisovatel, básník, dramatik, scenárista, romanopisec, překladatel a výtvarník

O autorovi

Vítězslav Nezval byl český básník, spisovatel, dramatik a překladatel. Řadíme ho mezi spoluzakladatele českého poetismu a představitele českého surrealismu.

Narodil se v Biskoupkách na Moravě, vystudoval gymnázium, vysokou školu nedokončil. Byl členem skupiny Děvetsil. Své příspěvky publikoval např. v Rudém právu či Lidových novinách. Působil také jako dramaturg Osvobozeného divadla.

Byl ovliněn svými cesty do zahraničí, kde se seznamoval s mnoha surrealisty. Mezi jeho velké záliby patřila astrologie a ženy.

Kromě básní a balad psal Nezval také prózu, drama a libreta. Vydal encyklopedii nových básnických směrů.

Díla

  • Podivuhodný kouzelník (1922)
  • Básně noci (1930)
  • Žena v množném čísle (1936)
  • Matka Naděje (1938)
  • Pět minut za městem (1939)
  • Anička skřítek a Slaměný Hubert
  • Manon Lescaut (1940)

Citáty

„Je lehko být ctnostný, když chybí ti k životu síla.“

„Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.“

„Člověk nakonec vždycky vše ztrácí svou vinou.“

„Chůva jest větším učitelem umělce nežli dějiny umění.“

„Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je ani lék a víckrát si už neuvěří. Tak milujte se vespolek.“

„Povaha ženy je jako moře. Poddá se nejlehčímu vánku a odolá nejtěžší bouři.“

Zdroje