Václav Hájek z Libočan

Datum narození: Neznámé
Datum úmrtí: 18. 3. 1553
Národnost: Češi
Povolání: Kronikář, farář, spisovatel

O autorovi

Václav Hájek se narodil v 15. století do rodiny z Libočan poblíž Žatce, která patřila mezi drobnější českou šlechtu. Václav nejprve působil jako utrakvistický farář (utrakvisté či kališníci byli křesťané, jejichž učení vzešlo z české reformace – husitství; pozn. redakce), po roce 1521 přestoupil na čistě katolickou víru. Od roku 1526 působil jako farář v Rožmitále, v letech 1527–1534 se stal karlštejnským děkanem a zároveň působil jako farář na Tetíně, následně se stal proboštem ve Staré Boleslavi.

Během celé své kariéry coby duchovní usiloval o získání různých církevních výhod, jež s sebou v prvé řadě nesly určité zisky. To se samozřejmě nelíbilo vrchnosti ani církvi a jeho hamižnost mu zanedlouho začala být vyčítána.

Proslulost si Hájek získal sepsáním rozsáhlé Kroniky české. Ačkoliv dílo vzniklo v období vrcholného humanismu, je pojato jako kronikářská díla z období pozdního středověku. Kronika zachycuje bájný příchod prvních Čechů (podle autora rok 644) a končí nástupem prvního Habsburka (1526).

K sepsání kroniky Hájek využíval materiály obsažené v archivech šlechticů, starší kroniky i jiné prameny domácího či cizího původu. Zpracovává v ní místní pověsti a vyprávění, ale hlavně pracuje s vlastní fantazií a domýšlí si data včetně událostí tam, kde informace neuměl dohledat, nebo si je správně vyložit. To samozřejmě vadilo některým tehdejším historikům a dílo si tak vysloužilo docela drsnou kritiku například od Gelasia Dobnera či Františka Palackého. Nicméně čtenáři byli nadšeni Hájkovým nepopiratelným vypravěčským nadáním a Kronika česká se i přes svou nevěrohodnost stala jedním z nejoblíbenějších spisů o českých dějinách. Čerpali z ní nejen významní humanisté (Dubravius), ale také autoři spadající až do konce 19. století.

I přes úspěch, který kronika autorovi přinesla, zůstával Hájek bez příjmů, obtěžkán silným zadlužením. Poslední roky svého života strávil v ústraní pražského kláštera dominikánek. Zemřel v březnu roku 1553.

Díla

Ostatní

  • Kronika česká
  • O nešťastné příhodě, kteráž se stala skrze oheň v Menším Městě pražském a na hradě svatého Václava i na Hradčanech
  • Život Adamův aneb jinak od starodávna Solfernus, kniha velmi kratochvilná a utěšená