Stanislav Kostka Neumann

Datum narození: 5. 6. 1875
Datum úmrtí: 28. 6. 1947
Národnost: Češi
Povolání: básník, esperantista, překladatel, literární kritik, novinář, spisovatel a politik

O autorovi

Stanislav Kostka Neumann byl český básník, překladatel, novinář a kritik.

Narodil se v Praze. Studium gymnázia ani pozdější obchodní akademie nedokončil. Již od mládí se zajímal o literaturu, vydával studentský časopis. Zapojoval se do politického života radikální mládeže a byl několikrát vězněn. Po propuštění na svobodu přispíval do časopisu Moderní revue a časopisu Nový Kult. Stal se hlavní a vůdčí osobností anarchistických buřičů.

Později psal do Lidových novin a začal se odklánět od anarchismu k přírodě. Vydával časopis Červen. Účastnil se první světové války, poté se politicky angažoval (byl spoluzakladatelem KSČ).

V jeho dílech oslavoval život, člověka, zemi, slunce, bojoval proti maloměšťáctví a teismu. Používal volný nerýmovaný verš, neobvyklá slovní spojení či metafory. Byl také překladatelem z francouzštiny a ruštiny. V roce 1945 získal titul národního umělce.

Díla

Nezařazené

 • Nemesis, bonorum custos…(1895)
 • Jsem apoštol nového žití (1896)
 • Apostrofy hrdé a vášnivé (1896)
 • Satanova sláva mezi námi (1897)
 • Sen o zástupu zoufajících a jiné básně (1903)
 • Hrst květů z různých sezón (1907)
 • Socialismus a svoboda: (1904–1908) (1909)
 • České zpěvy (1910)
 • Kniha lesů, vod a strání (1914)
 • Bohyně, světice, ženy (1915)
 • Třicet zpěvů z rozvratu (1918)
 • Pozdrav Tomáši G. Masarykovi (1918)
 • Nové zpěvy (1918)
 • Kniha mládí a vzdoru (1920)
 • Ať žije život (1920)
 • Válečné vzpomínky (1922)
 • Rudé zpěvy (1923)
 • S městem za zády (1923)
 • Válčení civilistovo (1925)
 • Dějiny lásky: populární obrazy z dějin snubnosti, manželství a prostituce od pravěku až po dobu nejnovější (1925-1927)
 • Jošiwara, japonské město milování: jeho původ, minulost i přítomnost (1927)
 • Maxmilián Robespierre: populární čtení historicko-politické (1927)
 • Bragodža a jiné válečné vzpomínky (1928)
 • Francouzská revoluce: Populární dějiny bojů francouzské společnosti na sklonku 18. století. (1929-1930)
 • Krise národa (1930)
 • Dějiny ženy (1931–1932)
 • Monogamie. Od Masaryka k Russelovi, od Russela k socialismu (1932)
 • Zlatý oblak (1932)
 • Enciány s Popa Ivana. Letní dojmy z Rachovska (1933)
 • Láska (1933)
 • Srdce a mračna (1935)
 • Československá cesta: deník cesty kolem republiky od 28. dubna do 28. října 1933 (1935)
 • Sonáta horizontálního života (1937)
 • Anti-Gide neboli Optimismus bez pověr a iluzí (1937)
 • Bezedný rok (1945)
 • Zamořená léta (1946)

Citáty

„Vytvářet lásku jako sochu je jediné hodné zralého muže.“

„Jen metodou ruského komunismu na podkladě marxistickém možno socialismu přejíti od teorie k činům.“

„Život je krásný, daleká cesta, marné však není žádné volání, zemdlelý není ostudou světa hanbou je zrada a pokání zpáteční cesta se trestá.“

„Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce.“

„Socialismus není negace liberalismu, nýbrž naopak jeho moderní, hlubší a správnější forma, která se stala nutnou ihned, jakmile se poznalo, že svoboda bez sociální a hospodářské spravedlnosti jest pro kočku.“

„Bližní bližnímu je lhostejný; toť normální a všeobecný fakt, sociální zákon, od něhož je nám vycházeti, a nikoli od lásky člověka k člověku, která jest výjimečný případ a jako písek nespolehlivá, proměnlivá a nestálá. Na lásce k bližnímu nedá se pranic budovati.“