Michal Ajvaz

Datum narození: 30. 10. 1949
Datum úmrtí: Stále žijící
Národnost: Češi
Povolání: Spisovatel (prozaik), básník, překladatel, esejista

O autorovi

Michal Ajvaz se narodil v Praze 30. října 1949 v rodině ruského exulanta, chemika a překladatele. Jeho otec Michal Ajvaz byl krymský Kraim a matka vídeňská Češka.

Po maturitě začal studovat český jazyk a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po svém absolutoriu
v roce 1974 pracoval celých dvacet let v dělnických profesích (i jako domovník, noční hlídač garáží a čerpač). V té době ale také spolupracoval s Literárními novinami, a nakonec si zvolil svobodné povolání.

V letech devadesátých pracoval jako redaktor Literárních novin a nadále se věnuje i spisovatelské činnosti. V roce 2003 začal působit v Centru pro teoretická studia, přidruženém pracovišti Univerzity Karlovy
a Akademie věd České republiky
.

Michal Ajvaz náleží k autorům spadajícím do tzv. postmoderní literatury. Tato literatura hojně využívá citací, přesahů a různých literárních a jiných kulturních odkazů, je syntézou spousty literárních stylů a žánrů. (Ve velké oblibě má Ajvaz například jihoamerické autory, zejména Jorgeho Luise Borgese.) Inspirací a dějištěm Ajvazovy tvorby je z velké části Praha a její magická atmosféra. Ve svých dílech Ajvaz často zpochybňuje možnosti poznání našeho světa a je v nich patrné zaujetí knihami, písmem nebo znaky (těmto tématům se věnuje také ve svých filozofických esejích a analýzách).

Michal Ajvaz debutoval v roce 1989 svou básnickou sbírkou Vražda v hotelu Intercontinental. Získal spoustu ocenění, například je laureátem Ceny Jaroslava Seiferta, ceny Magnesia Litera či Prix Utopiales Européen.

Díla

Poezie

 • Vražda v hotelu Intercontinental

Próza

 • Návrat starého varana
 • Druhé město
 • Tyrkysový orel
 • Zlatý věk
 • Světelný prales
 • Sny gramatik
 • Prázdné ulice
 • Cesta na jih
 • Město

Ostatní

 • Znak a bytí
 • Tajemství knihy
 • Padesát pět měst: Katalog sídel, o kterých vyprávěl Marco Polo Kublaj Chánovi, sepsaný k poctě Calvinovi
 • Příběh znaků a prázdna
 • Snování
 • Sindibádův dům
 • Cesta k pramenům smyslu: Genetická fenomenologie Edmunda Husserla
 • Kosmos jako sebeutváření
 • Pokoje u moře

Citáty

„Pohádky neříkají celou pravdu, nestvůry se vždycky vrátí.“

„Cesta je nejvíce cestou právě tady, když se nám zdá, že už nevede dál.“

„Kdo v dětství zahlédl nějakou štěrbinou jiný prostor, jen těžko se někdy stane obyvatelem světa, ve kterém žijí ostatní.“