Karel Teige

Datum narození: 13. 12. 1900
Datum úmrtí: 1. 10. 1951
Národnost: Češi
Povolání: Teoretik a organizátor meziválečné avantgardy, výtvarný a literární kritik, publicista, překladatel, knižní grafik, spisovatel

O autorovi

Karel Teige se narodil na pražském Novém městě 13. prosince roku 1900 do rodiny historika a archiváře Josefa Teigeho. Obecnou školu absolvoval až poději (soukromě). Poté studoval na pražském gymnáziu v Křemencově ulici, jeho spolužáky byli mimo jiné Vladislav Vančura a Alois Wachsman. Po maturitě studoval dějiny umění a estetiku na Karlově univerzitě. Studia zakončil roku 1923.

V roce 1920 spoluzaložil český umělecký levicový svaz Devětsil a stal se jednou z jeho předních osobností (dále například již zmiňovaný Vladislav Vančura nebo Jaroslav Seifert). Věnoval se především umělecké teorii
a obecně propagaci proletářského umění (mezi jeho díla patří zejména různé studie, eseje, spisy, statě a vědecké práce). Působil také jako výtvarný referent mnoha periodik a přispěl ke zrodu Osvobozeného divadla. Koncem 30. let 20. století byl jedním z hlasitých kritiků stalinismu v Sovětském svazu a po komunistickém převratu v únoru roku 1948 byl nuceně izolován od kulturního života tehdejšího Československa.

Zemřel 1. října 1951, pravděpodobně z důvodů srdečních problémů a přepracovanosti, na infarkt. Mnohá jeho díla tak vyšla až posmrtně.

Díla

Ostatní

 • Stavba a báseň
 • Svět, který se směje
 • Svět, který voní
 • Surrealismus proti proudu
 • Jarmark umění
 • Architektura pravá a levá
 • Archipenko
 • Jan Zrzavý
 • Moderní architektura v Československu
 • Vladimír Majakovskij
 • Štyrský a Toyen (spolu s V. Nezvalem)
 • Jindřich Štyrský
 • Moderní fotografie v Československu

Citáty

„Život je trpký a ženy drahé.“

„Kultura se nedědí; kultura se dobývá.“