Karel Jaromír Erben

Datum narození: 7. 11. 1811
Datum úmrtí: 21. 11. 1870
Národnost: Češi
Povolání: historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel

O autorovi

Karel Jaromír Erben byl český spisovatel, básník a sběratel lidových pohádek. Řadíme ho mezi význámné osobnosti českého národního obrození a představitele literárního romantismu.

Narodil se v Miletíně. Po základní škole studoval gymnázium a poté filozofii a práva. Při studiích začal svými básněmi připsívat do časopisů. Pracoval jako právník a pozdeji i jako archivář.

Je znám především jako sběratel lidových básní, říkadel a pohádek. Jeho jedinou sbírkou básní, kterou vydal, je Kytice z pověstí národních, která obsahuje 13 lidových bájí. Napsal také několik historických děl.

Díla

Nezařazené

 • Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních (1865)
 • Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (1869)
 • Kytice z pověstí národních (1853)
 • Písně národní v Čechách
 • Prostonárodní české písně a říkadla (1864)
 • České pohádky
 • Mladší bratr
 • Večer
 • Tulák
 • Na hřbitově
 • Rukopis musejní letopisů Kosmových
 • Ondřej Puklice ze Vstruh
 • Příspěvky k dějepisu českému, sebrané ze starých letopisů ruských
 • Měsíčník hodin staročeských na Staroměstské radnici
 • Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
 • Sebrané spisy Jana Husa

Citáty

„Lidé se rádi zaměstnávají, aby nemuseli pracovat.“

„Však lépe v mylné naději sníti, před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti, strašlivou poznati jistotu!“

„V práci útěcha, spokojenost, bohatství a moc.“

„Potud národ svůj, pokud šetří svých památek.“

„Nenaříkejte, neštěstí a osud že vás tak tvrdě potkaly, však naříkejte, že jste jimi posud rozumnější se nestali! - Věštkyně“

Zdroje