Josef Jungmann

Datum narození: 16. 7. 1773
Datum úmrtí: 14. 11. 1847
Národnost: Češi
Povolání: spisovatel, lexikograf, jazykovědec, básník, překladatel, pedagog, učitel, filolog a historik

O autorovi

Josef Jungmann byl český spisovatel, překladatel a filolog.

Narodil se v Hudlicích, studoval gymnázium a následně filozofii. Pracoval jako učitel češtiny na gymnáziu v Litomeřicích, později na pražské univerzitě. Položil teoretické základy novodobé češtině.

Založil časopis Krok, první český vědecký časopis, kolem nějž působila skupina českých obrozenců, kam patřili např. František Palacký či František Ladislav Čelakovský. S pomocí této skupiny Jungmann vydal jeho největší dílo Slovník českoněmecký, za nějž byl povýšen rakouským cíařem na rytíře.

Obhajoval pravost Královédvorského rukopisu a Zelenohorského rukopisu. Hodně se věnoval překladům, v nichž se snažil o rozvoj češtiny. Jeho díla se týkají především českého jazyka.

Díla

Nezařazené

  • Dvojí rozmlouvání o jazyce českém (1806)
  • Slovník česko-německý Josefa Jungmanna (1835–1839)
  • Oldřich a Božena

Citáty

„Kdo z nás může, ten pracuj, abychom lepší vlasti dochovali potomkům, než nám od předků zůstavena.“

„Čechem je ten, kdo česky mluví a píše, nikoli ten, kdo se k Čechům hlásí, ale mluví německy.“

„V jazyku je naše národnost.“

„Právě tolik nešlechetnosti z toho pochází, když se přeceníme, jako když se nedoceníme.“

„Komu láskou nezpůsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal.“

„Kniha je zároveň s kolem, lodní plachtou, chlebem a vínem největším objevem lidského rodu.“

Zdroje