Jaroslav Havlíček

Datum narození: 3. 2. 1896
Datum úmrtí: 7. 4. 1943
Národnost: Češi
Povolání: Prozaik (romanopisec, povídkář)

O autorovi

Jaroslav Havlíček se narodil 3. února 1896 do učitelské rodiny Josefu
a Julii Havlíčkovým. V roce 1913 odmaturoval na reálném gymnáziu
v Jičíně a v roce 1914 absolvoval abiturientský kurz v rámci obchodní akademie v Chrudimi. Následně začal studovat obchodní vědy na České vysoké škole technické v Praze. Celou dobu však snil o studiu malířství na uměleckoprůmyslové škole.

Roku 1915, během první světové války, byl na jeden rok odveden k pěšímu pluku do Kadaně, a to jako dobrovolník. Potom bojoval na italské a ruské frontě, roku 1919 na Slovensku.

Poté od roku 1919 pracoval na postu úředníka a dostudoval obchodní vědy. Rok 1921 s sebou přinesl sňatek s Marií Krausovou (próza Máňa). Od poloviny 20. let se současně s úřednickou profesí věnoval také své literární tvorbě. Publikoval především v Cestě, Lumíru, Zvonu, Severu a východu a v Národních listech.

Zemřel na fyzické vyčerpání po boji se zákeřným zánětem mozkových blan.

Jaroslav Havlíček patří mezi nejvýznamnější představitele naturalisticko-psychologické prózy meziválečného období. Protagonisté jeho děl vykazují příznaky různých patologických jevů ve společnosti. Havlíček s jejich pomocí popisuje degeneraci a marnost života měšťanů.

Svou literární kariéru odstartoval rozsáhlými a žánrově různorodými povídkami. Tyto povídky lze roztřídit do jakýchsi dílčích kategorií, neboť autor v obměnách pracoval s náměty, jimiž byly domov, ženské osudy, dětství, záhady, smrt či milostné vztahy (např. psychologické portréty dospívajících dívek Neopatrné panny; vyprávění
o čertech Zánik městečka Olšiny).

Významné postavení v Havlíčkově tvorbě zaujímá román Neviditelný, v němž je zpracováno psychologické téma formou introspekce a diagnostické analýzy (falešný sebeprožitek, pohrávání si s city a vzájemnými vztahy s cílem naplnit ambice, střet postav z různých společenských vrstev, snaha dosáhnout na dědictví, schizofrenie
a bludy, …).

Neméně významné (a čtivé!) jsou také romány Ta třetí (nabízí psychologickou studii egoistického muže, který svým jednáním poznamenal životy dvou odlišných žen) či Helimadoe (líčí drama související s ženskou ošklivostí
a útěk z domovského prostředí, který nabízí vysvobození; název je sestaven z počátečních písmen pěti dcer stárnoucího podivínského otce – Helena, Lidmila, Marie, Dorota, Ema).

Díla

Próza

 • Petrolejové lampy
 • Neviditelný
 • Ta třetí
 • Helimadoe
 • Máňa
 • Zázrak flamendrů
 • Prodavač času
 • Hodinky pana Balabána
 • Neopatrné panny
 • Zánik městečka Olšiny
 • Kalvach
 • Vlčí kůže

Citáty

„Býti sám je krásné. Příliš dlouhá samota však rozřeďuje krev a otravuje mozek.“