Ján Kollár

Datum narození: 29. 7. 1793
Datum úmrtí: 24. 1. 1852
Národnost: Češi
Povolání: básník, jazykovědec, historik, evangelický duchovní

O autorovi

Ján Kollár byl český básník, historik a jazykovědec. Patřil mezi významné osobnosti českého a slovenského národního obrození. Používal pseudonym Čechobratr Protištúrsky.

Narodil se do venkovské řemeslnické rodiny. Již v dětství se zajímal o literaturu a výtvarnictví. Studoval gymnázium a evangelické lyceum, poté teologii na univerzitě v Jeně. Mnoho let působil jako evengelický duchovní. Byl prvním předsedou Spolku milovníků slovenské řeči a literatury.

Zabýval se pravostí Královédvorského rukopisu a Zelenohorského rukopisu.

Jeho nejvýznamnější dílo je Slávy dcera, obsahující v prvním vydání 150 sonetů. Je psáno starobylým složitým jazykem a naráží na tehdejší dobu. Mimo básně psal také vědecká díla, učebnice a cestopisy.

Díla

Nezařazené

  • Slávy dcera (1824)
  • O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými
  • Paměti z mladších let života

Citáty

„Pravda nemá ustoupit zlobě.“

„Vezmi mu svobodu, a již není člověkem, ale polním živočichem.“

„Život má být dílo vlastní duše.“

„Bláznovství jest chtíti nemistrovnou rukou měřit běhy měsíční.“

„Nejkrásnější nade všechny ctnosti ctnost, jež vlastní ctnosti ukrývá.“

„Láska je u zrodu všech velkých činů.“

Zdroje