Jan Amos Komenský

Datum narození: 28. 3. 1592
Datum úmrtí: 15. 11. 1670
Národnost: Češi
Povolání: spisovatel, jazykovědec, presbyter, teolog, pedagog, filozof, vědec, učitel a vychovatel

O autorovi

Jan Amos Komenský byl jedním z největších českých myslitelů, spisovatelů a filozofů. Během svého života se věnoval především oboru pedagogiky. Zabýval se teorií výchovy, didaktikou, sepisoval učebnice. Ukotvil souvislou pedagogickou soustavu v českých zemích a je považován za zakladatele moderní pedagogiky. Často je nazýván jako „Učitel národů“.

Po studiích působil jako kněz a kazatel, později byl zvolen jako biskup Jednoty bratrské.

V jeho pedagogických názorech se objevuje především význam výchovy a právo každého dítěte na výchovu. Kladl důraz na kázeň, zdůrazňoval celoživotní vzdělávání. Rozdělil školskou organizaci a navrhl několik zásad výuky.

Jeho díla psal latinsky, německy i česky a věnoval se mnoha oborům: filosofii, teologii, lingivistice, pedagogice, didaktice. Psal také texty duchovních písní.

Díla

Nezařazené

 • Listové do nebe
 • Truchlivý
 • Via lucis (Cesta světla)
 • Přemyšlování o dokonalosti křesťanské
 • Hlubina bezpečnosti
 • Kancionál
 • Kšaft umírající matky Jednoty bratrské
 • Labyrint světa a ráj srdce (1631)
 • Pokračování v bratrském napomínání
 • De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských)
 • O poezii české
 • Moudrost starých Čechů
 • Poklad jazyka českého
 • Grammatica latina
 • Orbis pictus
 • Didactica magna
 • Didactica
 • Informatorium školy mateřské
 • Dvéře jazyků otevřené
 • Nejnovější metoda jazyků
 • Škola na jevišti
 • De studii pansophici impedimentis
 • Schola Pansophica (1650)
 • Theatrum universitatis rerum (Divadlo světa)
 • Navržení krátké o obnovení škol v Království Českém
 • Analytická didaktika

Citáty

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

„Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?“

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

„Peníze snáze odcházejí než přicházejí.“

„Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“

„Lidi jsou opičky, které se napodobují.“