Homér Homér

Národnost: Řekové
Povolání: básník, autor a spisovatel

O autorovi

Homér byl nejstarší známý řecký básník žijící pravděpodobně na počátku 8. století př.n.l.

O jeho životě není známo nic přesného. Všechna jeho vyobrazení se neopírají o skutečnost. Tzv. Homérská otázka řeší, zda byl skutečnou historickou postavou či jen legendou.

Je známý jako autor eposů Ilias a Odyssea, které stojí za vznikem řecké a evropské literatury a kulturních dějin. Opět se vede spor, zda je jejich autorem. Stejně jako u dalších děl jemu připisovaných. Eposy jsou psány archaickým jazykem, jejich datování je obtížné. Pravděpodobně však vznikly v druhé polovině 8. století. Jejich kulturní význam je obrovský. V Řecku byly považovány za nejvyšší poezii, za dokonalá díla svého žánru a žádná srovnatelná epická díla již v řecké literatuře nevznikla. Témata Homéra byla přítomna v antické řecké literatuře i v pozdější evropské literatuře.

Díla

Nezařazené

  • Ilias a Odyssea
  • Žabomyší válka
  • Homérské hymny

Citáty

„Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž.“

„Přestaň již s nářkem. Slzami nespravíš nic.“

„Věděl, jak říct mnoho falešných věcí, které zněly jako pravdivé výroky.“

„Čti správně přítomnost a kráčej s budoucností.“

„Život je do značné míry otázkou očekávání.“

„Hodně mluvit a hodně říkat není totéž.“

Zdroje