Gabriel García Márquez

Datum narození: 6. 3. 1928
Datum úmrtí: 17. 4. 2014
Národnost: Kolumbijci
Povolání: Spisovatel, novinář, scenárista, filmový kritik

O autorovi

Gabriel García Márquez se narodil v Aracatace v karibské oblasti Kolumbie. Své dětství strávil s prarodiči, kteří měli značný vliv na jeho pozdější tvorbu, obzvláště co se týče fantazie a citu pro mýty. Jeho babička byla velice pověrčivá žena a k vyprávění měla vždycky po ruce nějakou tu lidovou pověst. Dědeček byl během kolumbijské války v armádě (hodnost plukovník), a to na straně liberálů.

Po střední škole nastoupil na vysokou, kde se chtěl věnovat studiu práv. Školu nedokončil a začal pracovat jako novinář v Kolumbii a také
v Evropě. Ze svých cest po socialistických zemích si přivezl spoustu námětů pro svých deset reportáží 90 dnů za železnou oponou. Během 60. let pobýval v Mexiku a psal filmové scénáře. Když mu vyšel román Sto roků samoty, který sklidil značný úspěch, odstěhoval se do Španělska. Do Mexika se vrátil v roce 1975. V té době jako novinář obhajoval revoluci na Kubě a taktéž navázal užší styky s vládou. Pokračoval v publicistice, vrátil se k literární tvorbě i k filmu. Krom psaní scénářů se podílel také na zfilmování svých vlastních próz.

Gabriel García Márquez získal řadu mezinárodních literárních cen, a v roce 1982 mu dokonce byla udělena Nobelova cena za literaturu.

Vrcholným dílem, které nemalou měrou přispělo k udělení Nobelovy ceny, je román Sto roků samoty. Stěžejními motivy jsou zde láska, smrt a samota. Příběh nám vypráví o osudech několika generací rodiny Buendiů a je zároveň historií městečka Maconda (založení, rozkvět, zánik). Na dílo se dá pohlížet také jako na historii kolumbijské a latinskoamerické společnosti, a to od jejích patriarchálních forem přes industrializaci až po problémy, co s sebou přinesla moderní doba. Ve Sto rocích samoty se spojuje fantastičnost s realitou, komika s tragikou, historie s mýty a přítomnost s minulostí. Pozvolný zánik Maconda je propojen s osamělostí rodu Buendiů (nedostatek lásky a porozumění, ztráta společenské solidárnosti). Navzdory tomu, že uběhlo celých sto let, se postoj člověka ke skutečnosti nezměnil. Z tohoto důvodu trvá i jeho osamocení, neboť svět beze změn je svět bez budoucnosti.

Gabriel Gárica Márquez patří k nejvýznamnějším představitelům magického realismu. Tento směr vznikl v době postmodernismu v oblasti Karibiku. Název mu dali jeho tvůrci M. A. Asturias (1899–1974)
a A. Carpentier (1904–1980). Magický realismus se odehrává v tajemném světě, v němž se prolíná mytické vesmírno s každodenností, tragédie s komikou, smyšlenka s realitou a často také život se smrtí.

Díla

Ostatní

 • 90 dnů za železnou oponou
 • Šťastné léto paní Forbesové

Próza

 • Sto roků samoty
 • Spoušť
 • Plukovníkovi nemá kdo psát
 • Pohřeb velké matky
 • Dvanáct povídek o poutnících
 • Podzim patriarchy
 • Kronika ohlášené smrti
 • Láska za časů cholery
 • Generál ve svém labyrintu
 • O lásce a jiných běsech
 • Zpráva o únosu

Dramata

 • Milostná polemika proti sedícímu muži

Citáty

„Žádný lék nevyléčí to, co nemůže vyléčit štěstí.“

„Nikdo si nezaslouží tvé slzy, a ten, kdo by si je zasloužil, by tě nikdy nerozplakal.“

„Skutečný přítel je ten, co vás drží za ruku a dotýká se vašeho srdce.“