Friedrich Dürrenmatt

Datum narození: 5. 1. 1921
Datum úmrtí: 14. 12. 1990
Národnost: Němci
Povolání: Prozaik, dramatik

O autorovi

Friedrich Dürrenmatt se narodil 5. ledna 1921 do rodiny protestantského faráře. V roce 1935 se celá rodina přestěhovala do Bernu, a to zřejmě kvůli tehdejší hospodářské krizi. Zde také začínají Friedrichova studia. Nejprve navštěvoval Svobodné bernské gymnázium, poté přešel na Humboldtianum, kde také složil maturitu. Od roku 1941 se v Bernu
a Curychu věnuje studiu filozofie, teologie a germanistiky. Pracoval jako kreslíř, grafik a také ilustrátor (ilustroval i některá vlastní díla). Působil též jako divadelní kritik a spisovatel
z povolání.

V Dürrenmattově díle najdeme kriminální romány, dramata, rozhlasové hry i scénáře. Jeho kriminální tvorba se vyznačuje neotřelými zápletkami a mistrně prokreslenými postavami. Za pozornost stojí také Dürrenmattův pohled na problémy z psychologického či morálního hlediska. Velmi rád rozebírá otázky spravedlnosti, pomsty, zločinu a trestu.

Nejoceňovanější je pro svou tvorbu dramatickou. Inspiraci našel v dílech Aristofana, Nestroye, Wedekinda
a v expresionismu, do značné míry byl také ovlivněn Franzem Kafkou. I v dramatické tvorbě je patrná otázka demokracie, svobody, domova, hrdinství či spravedlnosti. Své publikum se snaží přimět ke kritickému postoji nejen vůči historickým, nýbrž i současným problémům. Jeho svět je vykreslen groteskně a mnohdy také jako paradox. Rozebírá otázky týkající se existence jednotlivce i celé společnosti. Hojně využívá prvků epického divadla. Všechny Dürrenmattovy hry jsou tragikomické – tato forma odpovídá dnešnímu světu. Jeho názor je, že svět se nalézá ve velmi zdevastovaném stavu, a proto se nedá psát jen skutečné tragédie, neboť svět je na to až příliš krutý a groteskní. Na základě těchto úvah vzniká tzv. divadlo absurdity a groteskna.

Friedrich Dürrenmatt patří k předním světovým dramatikům moderní doby. Jeho tvorba si získala mnohá uznání
a spoustu cen, například cenu Georga Büchnera.

Díla

Próza

 • Soudce a jeho kat
 • Podezření
 • Slib
 • Stalo se za bílého dne
 • Malér

Dramata

 • Herkules a Augiášův chlév
 • Návštěva staré dámy
 • Romulus Veliký
 • Fyzikové
 • Král Jan
 • Frank Pátý
 • Psáno jest
 • Novokřtěnci
 • Manželství pana Mississippiho
 • Anděl přichází do Babylonu
 • Play Strindberg
 • Urfaust
 • Titus Andronicus
 • Achterloo

Citáty

„Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.“

„Žena se zamiluje do muže spíše ze žárlivosti na jinou ženu než z obdivu k němu.“