Bedřich Bridel

Datum narození: 1. 4. 1619
Datum úmrtí: 15. 10. 1680
Národnost: Češi
Povolání: Meditativní básník, překladatel, autor adaptací knih s nábožensky vzdělávací tematikou

O autorovi

Bedřich Bridel se narodil snad 1. dubna 1619 ve Vysokém Mýtě do rodiny radního písaře (přesné datum narození se odhaduje). Přestože rodina nebyla katolická, poté co v Praze vychodil jezuitské gymnázium, vstoupil do jezuitského řádu a začal se věnovat studiu filozofie a teologie. Okolo roku 1650 byl vysvěcen na kněze.

Následující čtyři roky učil poetiku a rétoriku na gymnáziích přináležejících k jezuitskému řádu. V letech 1656–1660 řídil řádovou tiskárnu v Klementinu v Praze a zřejmě byl také správcem knihovny.

Od roku 1660 svou pozornost zaměřil výhradně na misijní a kazatelskou činnost, a to ve východních a středních Čechách. A protože skutečně pomáhal, měl lidský přístup a dovedl se vcítit do problémů druhých, byl mezi lidmi velmi oblíben. Své mimořádné sociální cítění prokázal i v období epidemie moru, kdy požádal, aby mohl ošetřovat nemocné. Moru nakonec sám také podlehl. Zemřel 15. října 1680 v Kutné Hoře.

Ačkoli je dílo Bedřicha Bridela žánrově rozmanité, ponejvíce se jedná o nábožensky vzdělávací spisy, též spisy dogmatické a pastorační, které převedl z latiny nebo z německého jazyka a sepsány byly ve stylu střídání verše s prózou (prosimetrie/prosimetrum).

Bedřich Bridel psal česky a řadíme ho mezi jedny z nejvýznamnějších tvůrců duchovní lyriky. Je představitelem domácí barokní literatury a spadá do období 17.–18. století.

Jeho nejznámějším dílem je rozsáhlá básnická skladba Co Bůh? Člověk? – jedná se o jakousi meditaci psanou ve verších, v níž se Bridel pokusil rozebrat vztah člověka k Bohu. Naráží na ustavičné lidské prohřešky a porušování tohoto vztahu i na to, jak Bůh tuto vazbu neustále obnovuje. Srovnává božskou dokonalost postavenou proti lidské existenci a její nicotě. Básnická skladba je plná monumentálních metafor, které dokládají Bridelovu bohatou obraznost.

Za zmínku stojí také samostatný soubor duchovních písní Jesličky, staré nové písničky, vnově narozenému králi Kristu… připsané. Soubor obsahuje starší písně z kancionálů katolických i nekatolických, avšak včlenil sem také některé své vlastní meditativní básně a adaptace.

Díla

Poezie

  • Co Bůh? Člověk?

Ostatní

  • Jesličky, staré nové písničky, vnově narozenému králi Kristu… připsané
  • Studně zdravohojitedlná sv. Václava… v Hořejším Luterbachu v… Bavořích… vyprejštěná
  • Trýlistek jarní ke cti a chvále… svaté Trojice
  • Katechismus katolický
  • Život sv. Ivana
  • Sláva svatoprokopská

Citáty

„Čím dál o něm rozjímám, všecken se zouplna točím. Kam půjdu, Bože, jinám? Do tvé velebnosti vskočím.“