Dante Alighieri

Datum narození: 1. 5. 1265
Datum úmrtí: 14. 9. 1321
Národnost: Italové
Povolání: básník, filozof, jazykovědec

O autorovi

Dante Alighieri byl italský básník, předchůdce renesance a jeden z nejvýznamnějších představitelů světové literatury.

Narodil se ve Florencii, kde navštěvoval řádovou školu. Později pobýval na univerzitě v Bologni. Filozofické vzdělání však získal až jako čtyřicetiletý. Věnoval se také studiu básnictví. Aktivně se zapojoval do politické situace ve Florencii a díky sporům s tehdejším papežem byl z města vyhoštěn a po zbytek svého života trávil čas ve vyhnanství.

Jeho největším dílem je Božská komedie, nejvýznamnější dílo středověku. Jedná se o alegorickou báseň/epos zobrazující lidstvo ve středověku. Objevuje se v ní mnoho symbolismu, filozofie či historické narážky. Ve svých dílech se snažil najít ideál lidské a božské dokonalosti.

Významně také přispěl k vývoji jazykovědy, italského jazyka a politické filozofii.

Díla

Nezařazené

  • Nový život (1293)
  • De monarchia (1310)
  • Božská komedie (1306-1320)

Citáty

„Žádná bolest se nesnáší hůř než vzpomínky na štěstí v době neštěstí.“

„Optimismus byl vždy zachráncem lidstva.“

„Naděje byť malá, zelená se.“

„Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami.“

„Nevinnost najdete jen v maličkých.“

„Zjistíš, jak trpce chutná cizí chléb a jak je perná cesta nahoru i dolů po cizím schodišti.“