Bohuslav Balbín

Datum narození: 3. 12. 1621
Datum úmrtí: 29. 11. 1688
Národnost: Češi
Povolání: spisovatel, historik, pedagog, katolický kněz, filozof a geograf

O autorovi

Bohuslav Balbín byl český spisovatel, historik a pedagog. Je řazen mezi obhájce českého jazyka své doby a patří mezi nejvýznamnější osobnosti českého baroka.

Narodil se v Hradci Králové. Jako malý byl vážně nemocný, uzdravil se však a díky tomu se jeho povaha formovala pevnou vírou a úctou ke svatým. Již od dětství ho zajímala historie a četba. Studoval jazyky, literaturu a filozofii, později teologii. Roku 1650 byl vysvěcen na kněze a na několik let se stal misionářem. Byl také výborným učitelem. Vyučoval 13 let v několika městech.

Díla psal pouze latinsky a především historická. Dále politická a životopisná. Pro své žáky napsal sbírku epigramů a vydal i básnickou sbírku. Jeho tvorbu charakterizuje především pravověrné katolictví a láska k vlasti a jejímu jazyku.

Díla

Nezařazené

  • Výtah z dějin českých
  • Včelí roj (1655)
  • Rozpravu na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého (1672-1673)
  • Rozmanitosti z historie Království českého (1680)
  • Examen melissaeum

Citáty

„Psát nepravdu jsem se nenaučil, psát pravdu se neodvažuji.“

„Andělé od andělů se osvěcují, lidé však nikoli od andělů, nýbrž od lidí se učí.“

„Za tohoto našeho věku knihy české tak vzácné a řídké jsou, jako nic jiného. Byla doba za mého chlapectví, brzo po vítězství pražském [1620, Bílá hora], kdy všechny knihy psané českým jazykem pokládány právě proto za kacířské nevědomostí jistých lidí, a proto bez rozdílu, ať byly dobré či špatné, odsuzovány do ohně. Z koutu domů byvše vyvlečeny nebo z rukou vyrvány (byť se nic netýkaly náboženství), byly trhány a na zapálených hranicích páleny“

Zdroje