Irwin Allen Ginsberg

Datum narození: 3. 6. 1926
Datum úmrtí: 5. 4. 1997
Národnost: Američané
Povolání: básník, poslíček, lodník, umývač nádobí

O autorovi

Allen Ginsberg se narodil 3. června 1926 v New Yorku do rusko-židovské rodiny. Jeho otcem byl Louis Ginsberg (1895–1976; básník, učitel) a matkou Naomi Levi Ginsbergová (ruská emigrantka a zapálená marxistka). Allen se už jako teenager zajímal o politická témata, o nichž psal ve svých dopisech, které následně zasílal do novin The New York Times. V tomto období začíná publikovat své první básně. Projevuje se u něj silné zaujetí autory, jako byl například Walt Whitman (1819–1892).

V roce 1948 získal bakalářský titul na Columbijské univerzitě, a ačkoliv ve studiích pokračoval, nedokončil je. Byl vyloučen nejen kvůli krádežím, ale i pro své časté problémy s drogami. Poté, co opustil školu, živil se různými příležitostnými pracemi (poslíček, lodník, umývač nádobí).

Hodně cestoval, a to prakticky po celém světě. Navštívil Evropu (i ČSR), Afriku, Antarktidu a Mexiko. Na cestách se pro své volnomyšlenkářství často setkával s odporem (a následným vyhoštěním), především v komunistických zemích. V roce 1965 byl například deportován z Československa, jelikož podle úřadů „kazil československou mládež“. Tehdy byl u nás také zvolen králem majálesu. Po svém vyhoštění z ČSR napsal báseň Král majálesu, v níž vyjádřil bezbřehý odbor k totalitnímu komunistickému režimu a projevil tím i své sympatie k utlačovaným československým studentům.

Allenův život byl hodně uvolněný. Příčily se mu konvence, byl vyznavačem volné erotiky, uznával narkomanii a nezřídka vyhledával společnost představitelů různých sekt a rebelií. Není se čemu divit, že byl nejednou v rozporu se zákonem.

Zemřel 5. dubna 1997 v New Yorku (Manhattan) na komplikace spojené s rakovinou jater.

Allen Ginsberg se stal spolu s Jackem Kerouacem (1922–1969) a Lawrencem Ferlinghettim (1919–2021) významným představitelem beat generation. Tehdejšími stejně smýšlejícími lidmi byl považován za symbol americké „protikultury“. Ve svých dílech často kritizoval společnost, a to i v textech zabývajících se židovskou a buddhistickou meditativní filozofií. Zaujímal pacifistický postoj a vyjadřoval ho pomocí velice bojovné rétoriky.

Beat generation se dá považovat za jakousi paralelu k tzv. rozhněvaným mladým mužům. Její poezie byla určena k přednesu na veřejnosti a k poslechu. Přednášela se především v nočních barech, kabaretech a kavárničkách za doprovodu jazzové hudby. Recitátor se podobal spíše zpěvákovi. Název beat generation byl tehdy vykládán trojím způsobem:

 1. Generace poražená 2. světovou válkou, korejskou válkou, studenou válkou, ale také samotným světem, který byl nepřátelský vůči rasové a národnostní rozmanitosti a podporoval sociální nerovnosti.
 2. Blažená generace, která byla „blažená“ pod vlivem drog a zároveň „blažená“ díky pocitu spřízněnosti s lidmi stejných zájmů a vyznávajících stejnou filozofii (např. zenbuddhismus).
 3. Generace jazzu, protože jen jazz dokázal zprostředkovat nevyslovitelné pocity a jeho rytmus bil v souznění se srdcem samotného života.

Ginsbergova sbírka Kvílení se stala jakýmsi manifestem celého hnutí beat generation vznikajícího na
básnicko-hudebních seancích ve sklepě knihkupectví City Light Books v San Franciscu.

Díla

Poezie

 • Kvílení a jiné básně
 • Kadiš a jiné básně
 • Prázdné zrcadlo
 • Sendviče reality
 • Král majálesu
 • Planet News
 • The Fall of America: Poems of These States
 • Iron Horse
 • Mind Breaths
 • Collected poems 1947–1980
 • White Shroud: Poems 1980–1985

Citáty

„Kdo ovládá média, ovládá kulturu.“

„Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován.“