Moderní cvičebnice na procvičení pravopisu a gramatiky

Často hledané

Nejnovější příspěvky

Kimono × kymono

Jak již podoba slova napovídá, rozhodně se nejedná o slovo původně české. Výraz pochází z japonštiny, protože pojmenovává jednu z typických záležitostí japonské kultury.

POKRAČUJTE

Dovědět × dozvědět

U této dvojice je k nám český pravopis opět milosrdný. V obou případech se jedná o sloveso, které se používá ve významu: dostat zprávu či informaci.

POKRAČUJTE

Loni × vloni

V tomto případě je k nám pravopis poměrně shovívavý. Příslovce, které označuje např. událost, která se stala v minulém roce, je možné napsat hned dvěma způsoby.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – PODMĚT

Větné členy jsou nezbytnou součástí školské praxe i běžného užívání jazyka. I přesto, že se vám nauka o skladbě věty a větných členech může zdát zbytečná, je poměrně nutné ji ovládat. Pokud si neosvojíme tyto základní znalosti, budeme chybovat například ve psaní čárek ve větě jednoduché i v souvětí.

POKRAČUJTE