Moderní cvičebnice na procvičení pravopisu a gramatiky

Často hledané

Nejnovější příspěvky

Hledání doplňku ve větě – PRAVOCVIKO (10)

Doplněk paří mezi rozvíjející větné členy a vztahuje se ke dvěma členům (slovesu a jednomu dalšímu členu). Doplněk může být shodný či neshodný, dále ho můžeme rozdělit na holý, rozvitý a několikanásobný. Ptáme se na něj otázkami Jaký? Jak? V tomto cvičení je úkolem najít ve větách právě doplněk. 🙂

POKRAČUJTE

Čtenost × čtennost

Psaní jednoho či dvou „n“ často působí potíže a nepříjemnosti. Není to ale žádná věda, stačí si pouze objasnit původ slova.

POKRAČUJTE

Brabec × vrabec

V tomto případě se vás snažíme zmást. Mnoho z nás zde často zaměňuje spisovný výraz za nespisovný.

POKRAČUJTE

Kilt × kylt

Námi nabízené podstatné jméno označuje původní oděv skotských mužů, který je tvořen skládanou sukní.

POKRAČUJTE

Ochranná × ochraná

Psaní jednoho či dvou „n“ nám nebude činit potíže, pokud si přiblížíme, jak konkrétní slovo vzniklo. V tomto případě je pravopis zcela jednoznačný.

POKRAČUJTE