Moderní cvičebnice na procvičení pravopisu a gramatiky

Často hledané

Nejnovější příspěvky

Presumpce × presumce

Správný je pouze výraz presumpce, který vychází z původní formy latinského praesumption – pravopisně správná varianta kopíruje původní zápis.

POKRAČUJTE

Túra × tůra

Túra se správně píše pouze s ú – jedná se o přejaté slovo, a jako takové se píše s čárkou nad u.

POKRAČUJTE