Moderní cvičebnice na procvičení pravopisu a gramatiky

Často hledané

Nejnovější příspěvky

Mně × mě

Skloňování zájmena , je pro mnoho Čechů oříškem. Dle pravidel je tomu tak, že ve 2. a 4. pádu používáme tvar mě a ve 3. a 6. pádu tvar mně.

POKRAČUJTE

Klišé × kližé

Správně je pouze tvar klišé, který vychází z francouzského slovíčka cliché (znamená stereotyp, obtisk, či v literatuře přehnaně používaný prvek, který ztratil svým nadužíváním svoji zajímavost a náboj).

POKRAČUJTE