Moderní cvičebnice na procvičení pravopisu a gramatiky

Často hledané

Nejnovější příspěvky

V celku × vcelku

Obě varianty jsou správné, ale tato dvojice se liší významově – u spřežky došlo k posunu významu. Spřežku vcelku použijeme v případě, kdy chceme použít slovo ve významu celkem.

POKRAČUJTE

Groteskní × grotesní

Groteska (a odvozené přídavné jméno groteskní) označuje umělecké dílo (nejčastěji filmové), které má netradiční až nelogický děj.

POKRAČUJTE